Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39709
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Авіаматеріалознавство» напряму підготовки 6.051103 «Авіоніка»
Authors: Лабунець, Василь Федорович
Keywords: авіоніка
авіаматеріалознавство
навчально-методичний комплекс
Issue Date: 2016
Abstract: Дана навчальна дисципліна є складовою частиною комплексу знань, потрібних при конструюванні, експлуатації та ремонті електронного обладнання і пілотажно- навігаційних комплексів. Метою викладання дисципліни «Авіаматеріалознавство» є формування у студентів знань, умінь та навичок, які забезпечують розв’язання інженерних задач, пов’язаних із застосуванням електротехнічних і конструкційних матеріалів при конструюванні, експлуатації та ремонті авіаційного електронного обладнання і пілотажно-навігаційних комплексів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіння знаннями класифікації та маркування електротехнічних та конструкційних матеріалів; - вміння обґрунтовано обирати потрібні матеріали відповідно умовам конструювання, експлуатації та ремонту; - вміння аналізувати результати впливу експлуатаційних та кліматичних факторів на властивості електротехнічних матеріалів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39709
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри машинознавства



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.