Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39631
Title: Физика. Механика. Молекулярная физика и термодинамика: учебное пособие
Other Titles: Фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка: навчальний посібник
Authors: Корчук, Олена Юріївна
Свиридова, Неллі Миколаївна
Герасименко, Юрій Тихонович
Keywords: физика
механика
молекулярная физика
термодинамика
Issue Date: 2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Физика. Механика. Молекулярная физика и термодинамика : учеб. пособие / Е. Ю. Корчук, Н. Н. Свиридова, Ю. Т. Герасименко. — К. : Изд-во Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 2010. — 136 с.
Abstract: У навчальному посібнику викладено закони збереження в механіці, основи механіки рідин та газів, молекулярної фізики та термодинаміки, наведено вправи для самостійної роботи і контрольні запитання, що сприяють засвоєнню програмного матеріалу. Для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів інженерно-технічних спеціальностей.
В учебном пособии изложены законы сохранения в механике, основы механики жидкостей и газов, молекулярной физики и термодинамики, приве-дены упражнения для самостоятельной работы и контрольные вопросы, способствующие усвоению программного материала. Для иностранных студентов подготовительных факультетов высших учебных заведений инженерно-технических специальностей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39631
ISBN: 978-966-598-640-9
Appears in Collections:Навчальні видання (підручники, посібники, практикуми) кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пособие_2_(1).PDF2.56 MBAdobe PDFView/Open
Пособие_2_(2).PDF138.85 kBAdobe PDFView/Open
Пособие_2_(3).PDF375.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.