Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39514
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Управління надійністю складних систем"
Other Titles: Научно-методический комплекс по дисциплине "Управление надежностью сложными системами"
Educational and methodical complex on discipline "Control of reliability of complex systems"
Authors: Абрамович, Олена Олександрівна
Keywords: Автоматизація
програма
управління
надійність
складні системи
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Метою викладання дисципліни «Управління надійністю складних систем» є формування у студентів знань, умінь та навичок, призначених для вирішення задач щодо оцінки показників надійності технічних систем і комплексів управління та їх модулів, а також забезпечення надійності вказаних технічних пристроїв на стадіях їх проектування, виготовлення та експлуатації.
Series/Report no.: СМЯ НАУ РП;22.01.08-01-2017
Abstract: Дисципліна «Управління надійністю складних систем» є теоретичною основою для набуття студентами певної сукупності знань та вмінь, які формують необхідні професійні якості фахівця в області проектування та експлуатації складними системами управління.
Дисциплина «Управление надежностью сложных систем» является теоретической основой для получения студентами определенной совокупности знаний и умений, которые формируют необходимые профессиональные качества специалиста в области проектирования и эксплуатации сложными системами управления.
The subject "Control of the reliability of complex systems" is the theoretical basis for students to acquire a certain set of knowledge and skills that form the necessary professional qualities of a specialist in the field of design and operation of complex systems of control.
Description: Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 2 навчальних модулів
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39514
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аєрокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_151_17_Управління надійністю складних систем.pdfробоча програма 282.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.