Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39512
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Експериментальні випробування та дослідження систем»
Other Titles: Educational and methodical complex on discipline "Experimental tests and research of systems"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экспериментальные испытания и исследования систем»
Authors: Азарсков, Валерій Миколайович
Сущенко, Ольга Андріїна
Keywords: експеримент
дослідження
випробування
система
льотні
випробування
Issue Date: 2017
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: В системі професійної підготовки фахівця дисципліна «Експериментальні випробування та дослідження систем» являє собою теоретичну основу для набуття студентами сукупності знань та вмінь, які формують необхідні професійні якості в області дослідження та випробувань складних систем.
Series/Report no.: СМЯ НАУ РП;22.01.08-01-2017
Abstract: Метою викладання дисципліни «Експериментальні випробування та дослідження систем» є формування у студентів знань, умінь та навичок для використання методів ідентифікації, а також методів та засобів випробувань складних технічних систем, які є необхідними на сучасному етапі розвитку авіаційної техніки.
Целью преподавания дисциплины «Экспериментальные испытания и исследования систем» является формирование у студентов знаний, умений и навыков для использования методов идентификации, а также методов и средств испытаний сложных технических систем, необходимых на современном этапе развития авиационной техники.
Methods of teaching disciplines "Experimental and operational systems", training and development, as well as methodology and methodology that are not related to economic and economic problems.
Description: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуває професійної компетентності, включаючи теоретичну та практичну підготовленості до діяльності, що проявляється в його творчій здатності та всебічній готовності до досягнення оптимальних результатів в області дослідження та проектування складних технічних систем.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39512
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри аєрокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_151_2017_експериментальні випробування та дослідження систем.pdfробоча програма 356.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.