Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39380
Title: Про деякі аспекти створення підоснови проектів реконструкуції житлових будинків перших масових серій
Other Titles: О некоторых аспектах создания подосновы проектов реконструкции жилых зданий первых массовых серий
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: житлові будинки
масові серії
типове проектування
реконструкція
технічна експлуатація
жилые здания
массовые серии
типовое проектирование
реконструкция
техническая эксплуатация
Issue Date: 2006
Publisher: Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ
Citation: Агєєва Г. М. Про деякі аспекти створення підоснови проектів реконструкуції житлових будинків перших масових серій / Г. М. Агєєва // Науковий вісник будівництва. - 2006. - Вип. 37. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2006. - С.24-27.
Series/Report no.: Сер. 42. Архитектура, проектирование, градостроительство;
Abstract: Висвітлені результати аналізу, систематизації проектної та експлуатаційної документації житлових будинків перших масових серій, уніфікації матеріалів технічної експертизи, створення бази текстової та графічної інформації як підоснови прийняття рішення щодо проведення реконструкції.
Представлены результаты анализа, систематизации проектной и эксплуатационной документации жилых зданий первых массовых серий, унификации материалов технической экспертизы, создания базы текстовой и графической информации как подосновы принятия решения о проведении реконструкции.
Description: 1. Онищук, Г. І. Проблеми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду / Г. І. Онищук, В. Г. Марочко, Л. М. Максимова // Реконструкція житла. – 2005.- Вип.6. – С.4-9. 2. Божанова, В. Фінансування і законодавче забезпечення реалізації інноваційних проектів реконструкції будинків перших масових серій / В. Божанова, О. Разумова, Д. В’язова // Управління сучасним містом. – 2014. - №10-12 (16). – С.200-206. 3. Бачинская, Л. Г. Типологические аспекты реконструкции жилых домов первых массовых серий / Л. Г. Бачинская // Реконструкція житла. – 2005. – Вип.6. – С.225-233. 4. Агєєва, Г. М. Створення бази текстової і графічної інформації як підоснови проектів реконструкції житлових будинків перших масових серій / Г. М. Агєєва, В. А. Симоненко // Реконструкція житла. – 2000. – С.41-45. 5. Положение по техническому обследованию жилых зданий: ВСН 57-88 (р) / Госкомархитектуры. – Введ. 01.07.89. – М. : Стройиздат, 1991. – 64 с. 6. Рекомендації з обстеження і оцінки технічного стану житлових будинків перших масових серій / Держбуд України. – К., 2000. 7. Агеева, Г. Н. Унификация документов технической экспертизы жилых зданий / Г. Н. Агеева // Реконструкція житла. – 2000. – С.56-60. 8. Правила оцінки фізичного зносу житлових будинків: КДП 204/12 Україна 226-93. – К. : Держжитлокомунгосп України, 1993. – 89 с. 9. Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем. – К., Нора-прінт, 2001. – 262 с. 10. Онищук, Г. Рекомендації з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій / Г. Онищук та ін. - К. : Український Центр духовної культури, 2002. - 80 с. - Бібліогр.: с.:72-78. - ISBN 966-628-040-X 11. Концепція перегляду й оновлення Національного фонду проектної документації масового застосування в Україні (проект) / Держбуд України, 2004.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39380
ISSN: 2311-7257
DOI: 10.5281/zenodo.7833974
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспортуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.