Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39315
Title: Навчальні матеріали для викладання іноземної мови за професійним спрямуванням
Other Titles: Учебные материалы для преподавания иностранного языка профессиональной направленности
Educational materials for teaching foreign language by professional directions
Authors: Козелецька, Ірина Степанівна
Kozeletska, Iryna
Keywords: навчання іноземної мови за професійним спрямування
фахова іноземна мова,
категоризація
адаптувати
підбірка матеріалів
когнітивний
мовні навички
обучение иностранного языка за профессиональным направлением
профессиональный иностранный язык
категоризация
адаптировать
подбор материалов
когнитивный
языковые навыки
teaching foreign language for specific purposes
professional foreign language
categorization
adapt
material selection
cognitive
language skills
Issue Date: Mar-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Козелецька І. Навчальні матеріали для викладання іноземної мови за професійним спрямуванням //Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування України: Матеріали І Міжнародної науково- практичної конференції 20 березня 2019 р. / За заг. ред. О.М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2019. с 8-9 //Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування України: Матеріали І Міжнародної науково- практичної конференції 20 березня 2019 р. / За заг. ред. О.М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2019. с 47-48
Abstract: Матеріали для вивчення фахової іноземної мови можна розділити на три основні галузі: наука і технологія, бізнес і економіка, соціальні та гуманітарні науки. Сьогодні викладачам фахової іноземної мови пропонують більший вибір підручників за професійним спрямуванням, ніж у минулому, які друкуються багатьма іноземними видавництвами і які, зазвичай, поділяються на наступні категорії: англійська для науково-педагогічних працівників, загальна англійська, англійська для медпрацівників, бізнесу, туризму, військових, технічних працівників, авіації тощо.
Материалы для изучения профессионального иностранного языка можно разделить на три основные отрасли: наука и технология, бизнес и экономика, социальные и гуманитарные науки. Сегодня преподавателям профессионального иностранного языка предлагают большой выбор учебников для профессиональной подготовки студентов, которые, как правило, делятся на такие категории: английский для научно-педагогических работников, общий английский, английский для медработников, бизнеса, туризма, военных, технических работников, авиации и т.д.
The materials for teaching Foreign Language for Specific Purposes can be classified by the fields of study: science and technology, business and economics, social and humanitarian studies. Today the teachers of Foreign Language for Specific Purposes enjoy a variety of course-books on pedagogy, general English, English for medicos, business, tourism, military, engineering, aviation, etc.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39315
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри іноземних мов за фахомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.