Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39301
Title: Специфіка професійно-мовленнєвої діяльності фахівців у сфері авіаційної безпеки
Other Titles: Специфика профессионально-речевой деятельности специалистов в сфере авиационной безопасности
Specificity of professional-speech activity of specialists in the field of aviation safety
Authors: Кодола, Раїса Миколаївна
Максимович, Галина Олександрівна
Kodola, Raisa
Maksymovych, Halyna
Keywords: безпека польотів
цивільна авіація
фразеологія радіообміну
повітряний простір
мовна компетентність пілотів і авіадиспетчерів
вимоги ІКАО
безопасность полетов
гражданская авиация
фразеология радиообмена
воздушное пространство
языковая компетенция пилотов и авиадиспетчеров
требования ИКАО
flight safety
civil aviation
phraseology of radio exchange
airspace
language competence of pilots and air traffic controllers
ICAO requirements
Issue Date: Apr-2019
Publisher: ВДА, 2019.
Citation: Максимович Г. Кодола Р. // Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки: Збірник матеріалів І-ї міжвузівської науково-методичної конференції 16 квітня 2019 р. / За заг. ред. О.С. Лагодинського. – К.: ВДА, 2019.- с 129-131
Abstract: На сьогоднішній день англійська мова зачіпає багато професійних сфер діяльності. Авіаційна сфера не стала винятком. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) рекомендує пілотам і диспетчерам УВС здійснювати всі переговори між собою англійською мовою, оскільки історично склалося так, що англійська мова є міжнародною мовою. На новому етапі розвитку авіації обов'язковою умовою здійснення безпеки польотів є високі, конкретизовані вимоги до рівня мовної підготовки на основі обов'язкового тестування і сертифікації.
To date, the English language affects many professional fields of business. The aerospace sector was no exception. The International Civil Aviation Organization (ICAO) recommends that pilots and ATC controllers conduct all negotiations in their own language in English, since historically English is an international language. At the new stage in the development of aviation, the mandatory condition for the safety of flights is the high, specific requirements for the level of language training on the basis of mandatory testing and certification.
На сегодняшний день английский язык затрагивает многие профессиональные сфер деятельности. Авиационная сфера не стала исключением. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) рекомендует пилотам и диспетчерам УВД осуществлять все переговоры между собой на английском языке, поскольку исторически сложилось так, что английский язык является международным языком. На новом этапе развития авиации обязательным условием осуществления безопасности полетов являются высокие, конкретизированы требования к уровню языковой подготовки на основе обязательного тестирования и сертификации.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39301
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збірник_тез_2019р военно дипл акад-129-131.pdf228.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.