Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39190
Title: Інженерний благоустрій населених міст : методичні рекомендації до самостійної роботи
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: містобудування
інженерна підготовка територій
благоустрій територій
транспорт
Issue Date: 2018
Publisher: К. : НАУ
Citation: Інженерний благоустрій населених міст: методичні рекомендації до самостійної роботи / укладач Г. М. Агєєва. – К.: НАУ, 2018. – 20 с.
Abstract: Містять загальні методичні рекомендації, перелік тем, плани практичних завдань, поради до організації самостійної роботи, зокрема домашнього завдання; перелік завдань модульних контрольних робіт; орієнтовну тематику рефератів та вимоги до їх оформлення; список джерел. Для студентів cпеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми "Дизайн архітектурного середовища".
Description: 1. Україна. Закон 16.11.1992 № 2780-XII Про основи містобудування // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №52. – Ст. 683. 2. Україна. Закон 20.04.2000 №1699-ІІІ Про планування і забудову територій // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №31. – Ст. 250. 3. Україна. Закон 06.09.2005 №2807-ІV Про благоустрій населених пунктів // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №49. – Ст. 517. 4. Будинки і споруди. Готелі : ДБН В.2.2-20:2008. – [Чинні від 2009-04-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 54 с. 5. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва : ДБН А.2.1.1-2014. – [Чинні від 2014-08-01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 128 с. 6. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування : ДБН В.2.5-74:2013. – [Чинні від 2014-01-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 180 с. 7. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. - [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 45 с. 8. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ : ДБН В.1.2-14-2009. – [Чинні від 2009-12-01]. К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 48 с. 9. Захист територій, будинків і споруд від шуму : ДБН В.1.1-31:2013. – [Чинні від 2014-06-01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 48 с. 10. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення: ДБН В.2.5-28-2006. – [Чинні з 2006-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 84 с. 11. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування: ДБН В.2.5-75:2013. – [Чинні від 2014-01-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 122 с. 12. Містобудування і забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92**. – [Чинні від 2002-04-19]. – К. : Держбуд України, 2002. – 109 с. 13. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій : ДБН Б.2.2-5:2011. – Уведено вперше. – [Чинні від 2012-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 44 с. 14. Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд: ДБН А.2.2-1-2003. – [Чинні від 2004-04-01]. – К. : Держбуд України, 2004. – 23 с. 15. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища : ДБН В.1.2-8-2008. – [Чинні від 2008-10-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 22 с. 16. Система проектної документації для будівництва. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту: ДСТУ Б А.2.4-2:2009. – На заміну ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). – [Чинні від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 28 с. 17. Склад та зміст генерального плану населеного пункту: ДБН Б.1.1-15:2012. – На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009. – [Чинні від 2012-11-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 21 с. 18. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5-2001. – [Чинні від 2001-10-01]. – К. : Держбуд України, 2001. – 52 с. 19. Блохин В. И. Основы проектирования аэропортов. – М. : Транспорт, 1985. – 208 с. 20. Дідик В. В., Павлів А. П. Планування міст: підручник. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 412 с. 21. Чемакіна, О. В. Інженерний благоустрій населених міст: навч. посібник/ О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва. – К. : НАУ, 2017. – 168 с. 22. Таланов Г. П. Аеропорти та їх експлуатація : підручник. – К. : НАУ, 2001. – 116 с. 23. Бакутис В. Э. Инженерное благоустройство городских территорий. – М. : ОАО «Московские учебники», 2005. – 216 с. 24. Білоконь Ю. М. Проблеми містобудівного розвитку територій. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 80 с. 25. Клюшніченко Є. С. Управління розвитком міст: Навч. посібник. – К. : КНУБА, 2015. – 160 с. 26. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: Підручник для вузів. – Львів : Світ, 2005. – 455 с. 27. Моніторинг довкілля : підручник / М-во освіти і науки України; В. М. Боголюбов [та ін.] ; під ред В. М. Боголюбова. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 530 с. 28. Планування міст та транспорт: навч. посібник / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 148 с. 29. Посацький Б. С. Основи урбаністики: навч. посібник. – У 2 ч. – Ч. ІІ. Розпланування та забудова міст. – Львів: Вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 244 с. 30. Агєєва, Г. М. Інженерний благоустрій населених міст: методичні рекомендації до самостійної роботи / укладач Г. М. Агєєва. – К.: НАУ, 2018. – 20 с. 31. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Інженерний благоустрій населених міст» (Робочий навчальний план №РБ-5-6.060102/15) [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30976.
1. Україна. Закон 16.11.1992 № 2780-XII Про основи містобудування // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №52. – Ст. 683. 2. Україна. Закон 20.04.2000 №1699-ІІІ Про планування і забудову територій // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №31. – Ст. 250. 3. Україна. Закон 06.09.2005 №2807-ІV Про благоустрій населених пунктів // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №49. – Ст. 517. 4. Будинки і споруди. Готелі : ДБН В.2.2-20:2008. – [Чинні від 2009-04-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 54 с. 5. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва : ДБН А.2.1.1-2014. – [Чинні від 2014-08-01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 128 с. 6. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування : ДБН В.2.5-74:2013. – [Чинні від 2014-01-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 180 с. 7. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. - [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 45 с. 8. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ : ДБН В.1.2-14-2009. – [Чинні від 2009-12-01]. К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 48 с. 9. Захист територій, будинків і споруд від шуму : ДБН В.1.1-31:2013. – [Чинні від 2014-06-01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 48 с. 10. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення: ДБН В.2.5-28-2006. – [Чинні з 2006-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 84 с. 11. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування: ДБН В.2.5-75:2013. – [Чинні від 2014-01-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 122 с. 12. Містобудування і забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92**. – [Чинні від 2002-04-19]. – К. : Держбуд України, 2002. – 109 с. 13. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій : ДБН Б.2.2-5:2011. – Уведено вперше. – [Чинні від 2012-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 44 с. 14. Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд: ДБН А.2.2-1-2003. – [Чинні від 2004-04-01]. – К. : Держбуд України, 2004. – 23 с. 15. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища : ДБН В.1.2-8-2008. – [Чинні від 2008-10-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 22 с. 16. Система проектної документації для будівництва. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту: ДСТУ Б А.2.4-2:2009. – На заміну ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). – [Чинні від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 28 с. 17. Склад та зміст генерального плану населеного пункту: ДБН Б.1.1-15:2012. – На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009. – [Чинні від 2012-11-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 21 с. 18. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5-2001. – [Чинні від 2001-10-01]. – К. : Держбуд України, 2001. – 52 с. 19. Блохин В. И. Основы проектирования аэропортов. – М. : Транспорт, 1985. – 208 с. 20. Дідик В. В., Павлів А. П. Планування міст: підручник. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 412 с. 21. Інженерний благоустрій населених міст: навч. посібник/ О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва. – К. : НАУ, 2017. – 168 с. 22. Таланов Г. П. Аеропорти та їх експлуатація : підручник. – К. : НАУ, 2001. – 116 с. 23. Бакутис В. Э. Инженерное благоустройство городских территорий. – М. : ОАО «Московские учебники», 2005. – 216 с. 24. Білоконь Ю. М. Проблеми містобудівного розвитку територій. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 80 с. 25. Клюшніченко Є. С. Управління розвитком міст: Навч. посібник. – К. : КНУБА, 2015. – 160 с. 26. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: Підручник для вузів. – Львів : Світ, 2005. – 455 с. 27. Моніторинг довкілля : підручник / М-во освіти і науки України; В. М. Боголюбов [та ін.] ; під ред В. М. Боголюбова. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 530 с. 28. Планування міст та транспорт: навч. посібник / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 148 с. 29. Посацький Б. С. Основи урбаністики: навч. посібник. – У 2 ч. – Ч. ІІ. Розпланування та забудова міст. – Львів: Вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 244 с. 30. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Інженерний благоустрій населених міст» (Робочий навчальний план №РБ-5-6.060102/15) [Електрон. ресурс]. – Режим доступ: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30976.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39190
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IB-metod-titul.pdfОбкладинка319.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.