Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39174
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorОноприенко, Олександр Данилович-
dc.contributor.authorРазумова, Катерина Миколаївна-
dc.contributor.authorRazumova, Kateryna-
dc.contributor.authorРазумова, Екатерина Николаевна-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Миколаївна-
dc.contributor.authorKyrylenko, Oksana-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Николаевна-
dc.contributor.authorОнопрієнко, Олександр Данилович-
dc.contributor.authorОnoprienko, Olexandr-
dc.date.accessioned2019-05-31T08:16:08Z-
dc.date.available2019-05-31T08:16:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39174-
dc.descriptionЗавданнями вивчення навчальної дисципліни є: - розуміти сутність інвестиційного менеджменту, його еволюцію, чинники і рівні розвитку; - засвоїти різновиди, складову та характеристику інвестиційної діяльності; - знати організаційні типи організаційних структур управління інвестиціями на підприємстві; - уміти управляти інвестиційним розвитком організації, інвестиційним проектом, ризиками тощо.uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують сучасне економічне мислення фахівця в області управління. Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знання із інвестиційного менеджменту як спеціалізованого виду діяльності з урахуванням інтернаціоналізації сучасних знань.uk_UA
dc.description.abstractThis academic discipline is the theoretical basis of the totality of knowledge and skills forming the modern economic thinking of a specialist in the field of management. The purpose of the discipline is the formation of future knowledge of investment management as a specialized type of activity, taking into account the internationalization of modern knowledge.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, которые формируют современное экономическое мышление специалиста в области управления. Целью учебной дисциплины является формирование у будущих специалистов знания с инвестиционного менеджмента как специализированного вида деятельности с учетом интернационализации современных знаний.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РМ-6-7-16-073/17-2.1.2.6-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РМ-12-073/17-2.1.2.6-
dc.subjectфункції інвестиційного менеджментуuk_UA
dc.subjectпрогнозування розвитку інвестиційного ринкуuk_UA
dc.subjectрозроблення інвестиційної стратегії підприємстваuk_UA
dc.subjectправила прийняття інвестиційних рішеньuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Інвестиційний менеджмент»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of discipline "Investment Management"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционный менеджмент»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ІМ_РП_С.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»(стаціонар)555.59 kBAdobe PDFView/Open
02_ІМ_РП_З.docx.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (заочна форма навчання)486.7 kBAdobe PDFView/Open
03_ІМ_КТП.docx.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 388.38 kBAdobe PDFView/Open
05_ІМ_МР_ПЗ.docx.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Інвестиційний менеджмент» 259 kBAdobe PDFView/Open
06_ІМ_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (заочна форма навчання)227.26 kBAdobe PDFView/Open
07_ІМ _МР_ДЗ.doc.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 482.01 kBAdobe PDFView/Open
09_ІМ_МР_СРС.doc.pdfМетодичні рекомендації до самостійних занять з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 453.8 kBAdobe PDFView/Open
титул_ний_лист_(Iнвестицiйний_менеджмент).pdfТитульний лист314.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.