Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39126
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРазумова, Катерина Миколаївна-
dc.contributor.authorRazumova, Kateryna-
dc.contributor.authorРазумова, Екатерина Николаевна-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Миколаївна-
dc.contributor.authorKyrylenko, Oksana-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Николаевна-
dc.date.accessioned2019-05-29T14:01:25Z-
dc.date.available2019-05-29T14:01:25Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39126-
dc.descriptionМета вивчення дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю» – оволодіти системою знань у сфері управління інноваційним розвитком підприємства на міжнародних ринках відповідно до поставлених цілей і прийнятої стратегії, а також сформувати стратегічний тип мислення і набути навички розробки заходів та вироблення комплексного механізму підтримки міжнародної інноваційної діяльності.uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дає можливість нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин.uk_UA
dc.description.abstractThis academic discipline is the theoretical basis of the totality of knowledge and skills that makes it possible to increase material and intangible capital, helps to make informed management decisions based on world experience of management that ensures the development of an organization (enterprise) in a market economy.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, что позволяет наращивать материальный и нематериальный капитал, помогает принимать взвешенные управленческие решения на основе мирового опыта хозяйствования, обеспечивает развитие организации (предприятия) в условиях рыночных отношений.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;НБ-8.03060101/15-4.2.2-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;Р6-8.03060101/15-4.2.2-
dc.subjectміжнародний ринок інноваційuk_UA
dc.subjectдоговірне правоuk_UA
dc.subjectінфраструктура міжнародного ринку інноваційuk_UA
dc.subjectінноваційна політика підприємстваuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of educational discipline "Management of international innovation activity"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс по дисциплине «Управление международной инновационной деятельностью»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_УМІД_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»(стаціонар)582.55 kBAdobe PDFView/Open
01_УМІД_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»359.46 kBAdobe PDFView/Open
03_УМІД_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»(заочна форма навчання)559.06 kBAdobe PDFView/Open
05_УМІД_ КТП.doc.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»368.52 kBAdobe PDFView/Open
08_УМІД_МР_КР з.doc.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»(заочна форма навчання)319.35 kBAdobe PDFView/Open
09_УМІД_МР_ДЗ с.doc.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю»317.89 kBAdobe PDFView/Open
11_УМІД_МР_СРС.doc.pdfМетодичні рекомендації до самостійних занять з дисципліни «Управління міжнародною інноваційною діяльністю266.08 kBAdobe PDFView/Open
07_УМІД_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Управління міжнародною інноваційною діяльністю265.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.