Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39093
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Управління якістю продукції авіації спецпризначення"
Authors: Герасименко, Ірина Миколаївна
Keywords: управління якістю продукції
Issue Date: 2-Feb-2019
Publisher: Національний авіаційний університет Факультет транспортних технологій Кафедра організації авіаційних робіт і послуг
Series/Report no.: РНП 19.02-01-2019;
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни “Управління якістю продукції авіації спецпризначення” та “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін»
Description: Рейтингова система оцінювання є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39093
ISSN: Р6-6.070101/15-5.3.15
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_Управління якістю АР_5.2.6.pdfРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА458.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.