Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38992
Title: Використання засобів змішаного навчання при викладанні англійської мови професійного спрямування у ВНЗ
Other Titles: The use of blended learning tools in teaching ESP at a higher educational institution
Authors: Конопляник, Леся Миколаївна
Коваленко, Ольга Олександрівна
Keywords: Змішане навчання
англійська мова професійного спрямування
ВНЗ
ІКТ
традиційне навчання
онлайн-навчання
модель "перевернутий клас"
модель "зонова ротація"
blended learning
English for specific purposes (ESP)
online learning
flipped classroom model
station rotation model
Issue Date: 2019
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Конопляник Л. Використання засобів змішаного навчання при викладанні англійської мови професійного спрямування у ВНЗ / Л. Конопляник, О.Коваленко // Інноваційна педагогіка : наук. журн. – Одеса : Причорноморський наук.-дослідн. ін-т економіки та інновацій, 2019. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 111–116.
Abstract: Стаття розглядає актуальні питання впровадження змішаного навчання у навчальний процес ВНЗ. У роботі визначаються сутність змішаного навчання, його завдання, переваги та труднощі його впровадження у навчальний процес університету. Пропонується типологія моделей змішаного навчання та обґрунтовується вибір моделей «перевернутий клас», «зонова ротація» та «особистісно-орієнтованої» як найефективніших при вивченні англійської мови професійного спрямування. Встановлюється, що використання змішаного навчання при викладанні англійської мови у технічному ВНЗ створює всі умови для реалізації принципів індивідуалізації та диференціації навчання, розвиває пізнавальну діяльність і креативність студентів та сприяє поступовому переходу від навчання до самоосвіти.
The article examines the actual issues of the implementation of blended learning in the process of ESP teaching to students of a higher educational institution. The research defines the concept of blended learning, determines its tasks, advantages and disadvantages, as well as difficulties of its introduction into the educational process. The article also represents the typology of blended learning models covering their main features. The flipped classroom, station rotation and a self-blend model have been chosen by authors as the most effective ones for ESP learning at the technical university. It has been established that the use of blended learning in the ESP teaching creates all the conditions for the implementation of the principles of individualization and differentiation, develops students’ cognitive activity and creativity and promotes a gradual transition from education to self-education.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38992
ISSN: 2663-6085
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конопляник, Коваленко.pdf183.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.