Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38836
Title: Міжнародний спір: поняття та способи вирішення
Authors: Гарбар, К. Д.
Keywords: міжнародний спір
Issue Date: 16-Apr-2019
Publisher: Гарбар К. Д. Міжнародний спір: поняття та способи вирішення / К. Д. Гарбар // Молодіжний науковий юридичний форум: [матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції до Дня науки, м. Київ, 16-17 травня 2019 р.]. – Тернопіль: Вектор, 2019. – С. 62–65.
Abstract: Вступаючи у світове співтовариство, всі держави беруть на себе зобов’язання здійснювати свою міжнародну діяльність відповідно до основних принципів міжнародного права. Міжнародне співтовариство напрацювало і використовує певні механізми у збереженні міжнародного миру і безпеки. Одним із таких принципів є принцип вирішення міжнародних спорів мирними способами. Актуальність даної теми полягає у тому, що все частіше між державами загострюються відносини і необхідно приділяти особливу увагу підтриманню і збереженню дружніх відносин між державами та іншими суб’єктами міжнародного права. Міжнародний спір можна визначити як формально (об’єктивно) виражену суперечність між суб’єктами міжнародного права з питання факту або права [1, с. 181]. Міжнародний спір – це юридичний факт, констатація наявності якого вимагає від його учасників та інших заінтересованих суб’єктів міжнародного права реалізації принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Спір характеризується наявністю конкретних розбіжностей між державами, котрі мають бути визнані (підтверджені) державами, в іншому випадку мова не йде про спір.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38836
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гарбар К.Д..pdf265.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.