Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38794
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни „ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА”
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Организация отельного хозяйства"
Educational and methodical complex of discipline "ORGANIZATION OF THE HOTEL BUSINESS"
Authors: Мархонос, Світлана Миколаївна
Keywords: організація готельного господарства
готельне господарство
hotel business
Issue Date: 2020
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують туристичний профіль фахівця в області сфери обслуговування. Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів організації готельного господарства, вивчення нових форм організації готельного обслуговування з практики провідних зарубіжних та вітчизняних готельних підприємств.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38794
Appears in Collections:Навчально-методичниі комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародного туризму та країнознавства (ОС Бакалавр)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_Орган._гот._госп.pdf.pdf11.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.