Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38756
Title: Навчальнно-методичний комплекс навчальної дисципліни "Операційний менеджмент"
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Operations Management"
Обучающие-методический комплекс учебной дисциплины «Операционный менеджмент»
Authors: Гармаш, Олег
Захарчук, Алла
Кузнєцова, Тетяна
Keywords: Операційний менеджмент
Операційний процес
Операційна стратегія
Операційна система підприємства
Проектування продукту
Проектування послуг
Управління якістю
Планування виробництва
Планування тудового процесу
Оперативне управління діяльністю
Управління запасами
Операційний консалтинг
Issue Date: 5-Mar-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Операційний менеджмент» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-6-073/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізацією «Логістика» та відповідних нормативних документів.
The teaching and methodological complex of the discipline "Operational Management" was developed on the basis of the educational-professional program and curriculum number NB-6-073 / 16 training of specialists of the educational degree "Bachelor" on the specialty 073 "Management", specialization "Logistics" and related normative documents.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Операционный менеджмент» разработан на основе образовательно-профессиональной программы и учебного плана № НБ-6-073 / 16 подготовки специалистов образовательного степени «Бакалавр» по специальности 073 «Менеджмент», специализации «Логистика» и соответствующих нормативных документов.
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області менеджменту та логістики. Метою викладання дисципліни є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень та практичних методів управління основною діяльністю підприємств також умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38756
Appears in Collections:Операційний менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.10_Опер_мен_лог_НП_plan2016.docНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Операційний менеджмент»2.34 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.10_Опер_мен_лог_РНП_plan2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Операційний менеджмент»2.43 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.10_Опер.мен_ННІНО_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Операційний менеджмент" ННІНО2.49 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.10_OperMen_plan2016_S.docSyllabus on subject “Operations Management”1.97 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.10_OperMen_plan2016_CTP.docCourse Training Program on subject “Operations Management”2.42 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.