Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38752
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інформаційні системи та технології» для спеціальності "Менеджмент"
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Information Systems and Technologies" for Speciality «Management»
Учебно-методический комплекс дисциплины «Информационные системы и технологии» для специальности "Менеджмент"
Authors: Гармаш, Олег
Катерна, Ольга
Keywords: Інформаційні технології
Інформаційні системи
Інформатика
Web-технології
Економічна інформація
Тайм-менеджмент
Електроні таблиці
інтегровані інформаційні системи
Експертні системи
Issue Date: 1-Nov-2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інформаційні системи та технології» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану №НБ-6-073/16 підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм: «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та відповідних нормативних документів
Educational and methodological complex of discipline "Information systems and technologies" was developed on the basis of the educational-professional program and curriculum number NБ-6-073 / 16 for the preparation of higher education graduates of the "Bachelor" degree in the specialty 073 "Management" of educational and professional programs: "Management Organizations and Administration "," Foreign Economic Activity Management "and related normative documents
Учебно-методический комплекс дисциплины «Информационные системы и технологии» разработан на основе образовательно-профессиональной программы и учебного плана №НБ-6-073 / 16 подготовки соискателей высшего образования степени «Бакалавр» по специальности 073 «Менеджмент» образовательно-профессиональных программ: «Менеджмент организаций и администрирование», «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»и соответствующих нормативных документов
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області менеджменту. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38752
Appears in Collections:Інформаційні системи та технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.2_Инф_техн_зед_НП_2016.docНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» для МО та МЗЕД2.35 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.2_Инф_техн_зед_РНП_2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» для МО та МЗЕД2.43 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.2_ІСІТ_(мен)_ННІНО_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології" ННІНО для МО та МЗЕД2.46 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.