Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38709
Title: Інформаційні технології в глобальних ланцюгах створення вартості
Authors: Антоненко, Катерина Вікторівна
Issue Date: Mar-2019
Publisher: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019.
Abstract: Зосереджуючи увагу на еволюції інформаційних технологій, варто акцентувати увагу на конкретному внеску технологічних винаходів та досягнень в розвиток будь-якої галузі: збільшення кількості цифрових даних, які створюються, розподіляються та споживаються. До 1980-х років всі дії, пов’язані з комп’ютером, оберталися навколо взаємодії між людиною та комп’ютером. Проте найбільший основний кількісний та якісний стрибок стався лише тоді, коли робочі ПК були підключені один до одного через локальні мережі, що, як результат, дало змогу розповсюджувати інформацію в цифровій формі, зберігати її, друкувати і безпосередньо робити копії на папері. Комп’ютерні мережі та електронна пошта зробили весь процес цифровим, різко збільшуючи обсяг створених, збережених, переміщених і споживаних даних.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38709
Appears in Collections:Матеріали конференцій (тези доповідей) кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_Antonenko_tezy.doc.pdfтези126.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.