Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38636
Title: Історія дослідження корінних літератур ПІвнічної Америки протягом останньої чверті ХХ століття
Other Titles: Development of native american critical throughts during the last quarter of the 20th century
История исследований коренных литератур Северной Америки в последней четверти ХХ ст.
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Shostak, Oksana
Шостак, Оксана Григорьевна
Keywords: американські індіанці
перші нації Канади
корінна література Північної Америки
літературний канон
літературний націоналізм корінних народів
ідентичність
american indians
first nations of Canada
indigenous literature in North America
literary canon
literary nationalism of indigenous peoples
identity
американские индейцы
первые нации Канады
коренная литература Северной Америки
индейский литературный канон
литературний национализм коренных народов
идентичность
Issue Date: 2018
Publisher: Міжнародний гуманітарний університет
Citation: Шостак, О.Г. Історія дослідження корінних літератур Північної Америки протягом останньої чверті ХХ століття/О.Г. Шостак//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:Філологія:збірник наукових праць. - Одеса, 2018. - Вип.37 том 1. - С.131-135
Abstract: Стаття присвячена аналізу досліджень корінних літератур Північної Америки в останній чверті ХХ ст. В означений період корінна література почала активно розвиватися, і виникла потреба критично перегля- нути стереотипи, нав’язані мейнстрімною культурою щодо індіанців.
Article analyses the development of Native American critical thoughts during the last quarter of the 20th century, a period of time when Indigenous literature fought for its place in American National cannon.
Статья посвящена анализу исследований, посвященных коренным литературам Северной Америки в последней четверти ХХ ст. В этот период автохтонная литература начала бурно развиваться, что потребовало критически пересмотреть индейские стереотипы, навязанные мейнстримной культурой.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38636
ISSN: 2409-1154
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
історіядосллітературПівнАмер_Шостак.pdfстаття919.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.