Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38526
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯстремська, Лариса Сергіївна-
dc.contributor.authorРешетняк, Людмила Расулівна-
dc.date.accessioned2019-04-29T08:46:26Z-
dc.date.available2019-04-29T08:46:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38526-
dc.description.abstractМісце даної дисципліни формує у майбутніх фахівців здатність забезпечити вирішення професійних задач. Отримані теоретичні знання застосовуються на біотехнологічних виробництвах, під час виконання дипломного проекту, у майбутній виробничо-практичній та науково-дослідній роботі. Мета викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям в галузі біотехнології теоретичних знань та практичних умінь щодо створення та виготовлення лікарських засобів, визначення впливу умов зберігання згідно належної виробничої практики. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  засвоєння студентами основних виробничих процесів;  отримання лікарських форм біотехнологічними способами. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: Знати:  класифікацію лікарських форм отриманих біотехнологічним способом;  способи культивування біологічних агентів;  характеристику продуцентів лікарських форм;  мікробіологічний, біохімічний, технологічний контроль виробництва; Вміти:  аналізувати способи культивування біологічних агентів;  визначати активність лікарських форм;  аналізувати різні точки контролю виробництваuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНацінльний авіаційний університетuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни "Фармацевтична біотехнологія "uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.speciality162 «Біотехнології та біоенженерія»uk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФБ_РП_С.pdf514.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.