Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38518
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Природознавча мікробіологія»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Решетняк, Людмила Расулівна
Issue Date: 2018
Abstract: Дана навчальна дисциплінаформує у майбутніх фахівців здатність об’єднати теоретичні висновки фундаментальних дисциплін з питаннями біотехнології та практичним вирішенням виробничих і наукових задач, розкрити шляхи удосконалення існуючих біотехнологій (насамперед, природоохоронних),акцентувати увагу на комплексному використанні матеріальних та енергетичних ресурсів, створенні безвідходних технологій та збереженні навколишнього середовища. Отримані теоретичні знання застосовуються на біотехнологічних виробництвах, під час виконання дипломного проекту, у майбутній виробничо-практичній та науково-дослідній роботі. Метою викладання навчальної дисципліни «Природознавча мікробіологія» є вивчення кооперативної мікробної спільноти, що взаємодіє з середовищем існування на основі трофічних зв’язків, фізичної кооперації і регуляторної взаємодії і подальше застосування цих знань для розробки і вдосконалення технологій мікробного синтезу, а також формування у майбутніх фахівців природоохоронного й екологічного світогляду. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  засвоєння знань про структуру і закономірності функціонування мікробної спільноти як єдиного організму;  аналіз трофічних зв’язків у мікробній спільноті як функціональній цілісності;  виявлення можливих шляхів інтенсифікації технологій мікробного синтезу, що базуються на використанні конкретних фізіологічних груп мікроорганізмів та їхніх асоціацій. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути таких компетентностей:  основні положення природознавчої та екологічної мікробіології;  принципи функціонування прокаріотної клітини як системи;  принципи функціонування мікробної спільноти як єдиного організму (кооперативні зв’язки, конкуренція у спільноті, загальна схема трофічних зв’язків у спільноті, універсальність трофічних взаємовідносин);  організацію мікробних спільнот (метаногенна, сульфідогенна, аноксигенна фототрофна, аеробна спільноти);  бактеріальний окисний фільтр;  філогенетичні зв’язки у спільноті;  основні положення метагеномного аналізу довкілля. Вміти:  складати схему трофічних взаємовідносин у мікробній спільноті;  аналізувати трофічну структуру мікробної спільноти з продукт-субстратною взаємодією як основним принципом організації;  культивувати бактерії різних мікробних спільнот (сірки, азоту, фосфору);  визначати величини біомаси специфічних груп мікроорганізмів у водоймах;  досліджувати ферментативну активність мікрофлори очисних споруд.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38518
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ПМ_С.pdf419.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.