Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38517
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Фармацевтична розробка лікарських засобів"
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Решетняк, Людмила Расулівна
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Фармацевтична розробка лікарських засобів» розроблена на основі "Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін", введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують майбутніх фахівців у галузі біотехнології. Навчальна дисципліна «Фармацевтична розробка лікарських засобів» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі природничих наук. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасної наукової концепції, понять і методів розробки нових лікарських засобів з використанням усіх можливостей сучасної біотехнології. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  формування основних понять про схему розробки сучасних лікарських препаратів та методи їхньої подальшої перевірки;  ознайомлення з сучасними біотехнологічними методами, що використовуються в процесі розробки лікарського засобу;  прогнозування перспективних напрямків, що базуються на комп’ютерних методах, для розробки лікарських засобів;  визначення шляхів і методів підвищення ефективності використання природних сировинних ресурсів для створення нових препаратів;  формування наукового світогляду та сучасного мислення в сфері фармацевтичної біотехнології  забезпечення якості життя та безпеки життєдіяльності людей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38517
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФРЛЗ_НП.pdf234.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.