Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38502
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи"
Authors: Бєлінський, Валерій Миколайович
Єгоров, Сергій Гаврилович
Левківський, Василь Васильович
Keywords: Регіональний/магістральний літак
функціональні системи
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38502
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00. РМЛ-НМК -19 -база.pdfтитулка374.48 kBAdobe PDFView/Open
01. НП-РМЛ 2016.pdfНавчальна програма462.97 kBAdobe PDFView/Open
03. РМЛ-РНПз.pdfробоча навчальна програма (заочна форма навчання)712.33 kBAdobe PDFView/Open
04. РМЛ-РНПз.pdfСистема оцінювання712.33 kBAdobe PDFView/Open
06. РМЛ-КЛ .pdfКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ271.95 kBAdobe PDFView/Open
07. РМЛ МР-ДЗ.pdfМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання домашнього завдання372.68 kBAdobe PDFView/Open
10. РМЛ МР-СРС.pdfметодичні рекомендації до виконання самостійної роботи 300.85 kBAdobe PDFView/Open
11. РМЛ МР-ПРЗ.pdfМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять285.67 kBAdobe PDFView/Open
13. РМЛ-МКР-1.pdfМОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 . 144.56 kBAdobe PDFView/Open
15. РМЛ ККР .pdfкомплексна контрольна робота277.17 kBAdobe PDFView/Open
14. РМЛ-МКР-2.pdfМОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 . 145.1 kBAdobe PDFView/Open
16. РМЛ-ЕКЗ+.pdfЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ166.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.