Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38461
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоломієць, Сергій Валерійович-
dc.date.accessioned2019-04-23T12:56:11Z-
dc.date.available2019-04-23T12:56:11Z-
dc.date.issued2019-04-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38461-
dc.descriptionКоломієць С. В. Підвищення рівня екологічної безпеки автотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Коломієць Сергій Валерійович – Київ, 2019. – 22 с.uk_UA
dc.description.abstractКоломієць С.В. Підвищення рівня екологічної безпеки автотранспортних підприємств Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Національний авіаційний університет, Київ, 2019. У дисертаційному дослідженні вирішено актуальне науково-прикладне завдання підвищення рівня екологічної безпеки АТП шляхом мінімізації енергоспоживання та забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами і відходами під час технологічних процесів відновлення працездатності ТЗ. Розроблено методику оцінювання рівня екологічної безпеки АТП, в основі якої лежить математична модель визначення витрати палива та ресурсів, шкідливих викидів і відходів з урахуванням типу ТЗ, особливостей режимів руху ТЗ в окремих технологічних циклах, характеристик технологічних операцій, періодичності проведення основних технологічних впливів протягом життєвого циклу ТЗ. Розроблено комплекс критеріїв оцінювання екологічної безпеки АТП, який складається з десяти окремих критеріїв оцінювання стаціонарних і пересувних джерел шкідливого впливу підприємства, визначених за результатами аналізу суттєвих екологічних аспектів окремих технологічних процесів ТО і ремонту ТЗ та об’єднаних у групи за чинниками витрат ресурсів, викидів і відходів та інтегральних критеріїв, що формує єдину функцію мети, яка визначає рівень екологічної безпеки АТП. Розроблено програмний модуль моніторингу параметрів технічного стану ТЗ і окремих показників їх екологічної безпеки в технологічних процесах АТП, який дає змогу прогнозувати показники екологічної безпеки окремих ТЗ у життєвому циклі і АТП загалом. Досліджено вплив технологічних процесів АТП на витрату палива і ресурсів, викидів та відходів у життєвому циклі ТЗ та розроблено рекомендації щодо підвищення екологічної безпеки підприємства.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectавтотранспортні підприємстваuk_UA
dc.subjectтехнологічні процесиuk_UA
dc.subjectекологічна безпекаuk_UA
dc.subjectвитрати палива та ресурсівuk_UA
dc.titleПідвищення рівня екологічної безпеки автотранспортних підприємствuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dc.subject.udc502.17:656.13.071.8-049.5(043.3)-
dc.speciality21.06.01 Екологічна безпекаuk_UA
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Коломієць.pdfАвтореферат_Коломієць_С.В.1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.