Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38399
Title: The development of methods for determining vibration stochastic fields of technological complexes
Authors: Marchenko, N.
Monchenko, O.
Martyniuk, G.
Keywords: вібросигнал
стохастичний
підшипники кочення
поля вібрації
віброакустичні хвилі
ударні імпульси
Issue Date: 2019
Publisher: PC "Technology Center"
Series/Report no.: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies;1/9 ( 97 ) 2019
Abstract: На основі аналізу систем технічної діагностики проведено дослідження силових впливів, що виникають в технологічних комплексах. У зв’язку з поділом силових впливів на детерміновані та випадкові, запропоновано різні способи виділення вібрації інформаційних діагностичних характеристик для забезпечення оперативного і достовірного виявлення дефектів, які швидко розвиваються. Достовірна діагностика дозволить перейти з системи планово-попереджувальних ремонтів на організацію ремонтів по поточному стану і зниженню витрат на ремонт і відновлення вузлів технологічних комплексів шляхом раннього виявлення дефектів, що зароджуються у вузлах. Проаналізувавши процес поширення віброакустичних хвиль, зумовлених силовим впливом, створено математичну модель виникнення та поширення пружних хвиль в складних технологічних комплексах від місць їх виникнення до точки спостереження. Наведено кінематичні схеми розповсюдження низькочастотних вібрацій, вібросигналів від щітково-колекторного вузла, а також хвилі від внутрішнього кільця підшипника. Це дало змогу обґрунтувати математичну модель виникнення та поширення віброакустичних хвиль в деталях і вузлах складних технологічних комплексів від різних джерел вібрації. За результатами порівняльного аналізу результатів дослідження реальних вібраційних полів та результатів чисельного моделювання підтверджено адекватність моделі і реального процесу. Наведено графіки часової реалізації сигналів у моделі, спектри реалізованих сигналів, а також їх автокореляційні функції, що відображають основні характеристики сигналів в точці вимірювання. Отримані результати можуть бути використані для технічної діагностики та щодо зниження витрат на ремонт і відновлення вузлів складних технологічних комплексів шляхом раннього виявлення дефектів, що зароджуються у вузлах
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38399
ISSN: 1729-3774
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Article.pdfArticle2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.