Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37867
Title: Дослідження фізико-хімічних властивостей неіоногенних деемульгаторів на основі оксидів етилену та пропілену
Authors: Лазорко, Олександр Іванович
Бойченко, Сергій Валерійович
Топільницький, Петро Іванович
Голич, Юрій Володимирович
Романчук, Вікторія Володимирівна
Keywords: нафта
емульсія
зневоднення,
знесолення
деемульгатор
деемульгуюча здатність
Issue Date: 2013
Publisher: Технологический центр (Харьков)
Citation: ЛАЗОРКО О.І., БОЙЧЕНКО С.В., ТОПІЛЬНИЦЬКИЙ П.І., ГОЛИЧ Ю.В., РОМАНЧУК В.В. 2013. Дослідження фізико-хімічних властивостей неіоногенних деемульгаторів на основі оксидів етилену та пропілену. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 6(66)
Abstract: В статті наведені результати досліджень фізико-хімічних властивостей блоккополімерів на основі оксидів етилену та пропілену та їх розчинів, які можуть бути використані як деемульгатори нафтових емульсій. Встановлено залежність властивостей блоккополімерів та їх розчинів від вмісту оксіетиленових та оксипропіленових груп в молекулі. На основі технологічної придатності відібрані блоккополімери та їх розчини для досліджень їх деемульгуюючої здатності
Description: 1. Topilnytskyу, P. Corrosion Protection of Oil Production and Refinery Equipment [Текст] / Petro Topilnytskyу// Chemistry & Chemical Technology.–Vol.1.- 2007.–№1.– P. 45-54. 2. Romanchuk, V. Investigation of reagents with different chemical compositions for protection of oil primary refining equipment [Текст] / Viktoria Romanchuk, PetroTopilnytskуy // Chemistry & Chemical Technology.- Vol. 4.- No 3.- 2010.- Р.231-236 3. Тронов, В. П. Промысловая подготовка нефти за рубежом [Текст] / В. П. Тронов.–М.: Недра, 1983. - 224 с. 4. Логинов, В. И. Обезвоживание и обессоливание нефтей [Текст] / В. И. Логинов.– М.: Химия, 1979. – 216 с. 5. Левченко, Д. Н. Эмульсии нефти с водой и методы их разрушения [Текст] / Д. Н. Левченко, Н. В. Бергштейн, А. Д. Худякова, Н. М. Николаева .– М.: Химия, 1967.–200 с. 6. Коррозионная стойкость оборудования химических производств. Нефтеперерабатывающая промышленность: Справ.изд. [Текст] / Ю. И. Арчаков, Б. М. Тесля, М. К. Старостина и др.; под ред. Б.В. Строкана, А. М. Сухотина. – Л.: Химия, 1987.– 280 с. 7. Моисейков, С.Ф. Метод подбора деэмульгатора [Текст]/ С. Ф. Моисейков, В. Е. Ракинцева // Химическая технология топлив и масел. – 1965.-№9.-С.33-36. 8. Максимик, В. Я. Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором.: автореф. дис. канд.техн.наук: спец. 05.17.07 [Текст] / В. Я. Максимик; Нац.ун-тет «Львівська політехніка».–Львів, 2002. – 20 с. 9. Ромашко, І. С. Зневоднення нафтових емульсій поліестерами на основі поліетиленгліколів: автореф. дис. канд.техн.наук: спец. 05.17.07 [Текст] / І. С. Ромашко; Нац.ун-тет «Львівська політехніка».–Львів, 2002.–20 с. 10. Шенфельд, Н. Неионогенные моющие средства [Текст] / Н. Шенфельд [пер. с нем. под ред. Гершеновича А. И.].– М.: Химия, 1965.–785 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37867
ISSN: 1729-3774
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vejpte_2013_6(6)__12.pdfОсновна стаття324.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.