Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37865
Title: Вивчення температурного режиму резервуарів як визначального фактора емісій вуглеводнів під час зберігання нафтопродуктів
Authors: Яворська, Марина Володимирівна
Бойченко, Сергій Валерійович
Черняк, Лариса Миколаївна
Keywords: зберігання
бензин
температура
втрати
Issue Date: 2013
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: М. В. Яворська, С. В. Бойченко, Л. М. Черняк. 2013. Вивчення температурного режиму резервуарів як визначального фактора емісій вуглеводнів під час зберігання нафтопродуктів. Наукоємні технології. 1(17). с.53-57. DOI: 10.18372/2310-5461.17.4750
Series/Report no.: Авіаційна хіммотологія;
Abstract: Розглянуто основний фактор, що значно впливає на втрати нафтопродуктів під час зберігання. Проаналізовано фактори, які зумовлюють температурний режим.
Description: 1. Константинов Н. Н. Борьба с потерями от испарения нефти и нефтепродуктов / Н. Н. Константинов — М.: Гостоптехиздат, 1961. — 260 с. 2. Ліпінський В. М. Клімат України / В. М. Ліпінський, В. А. Дячук, В. М. Бабіченко. — К. : Наук. думка, 2003. — 342 с. 3. Бударов В. П. Потери от испарения моторних топлив при хранении/ В. П. Бударов. — М. : РИО ВНИИСТ Главгаза СССР, 1961. — 139 с. 4. Іванов С. В. Технології запобігання природним втратам нафтових палив / С. В. Іванов, С. В. Бойченко, І. В. Григоренко // Вопросы химии и химической технологии. — 2001. — № 6. — С. 133–142. 5. Абузова Ф. Ф. Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их транспортировке и хранении / Ф. Ф. Абузова. — М. : Недра, 1981. — 248 с. 6. Трофимова И. В. Статистическая интерпретация причин современных изменений термического режима земли и региональных климатических условий Украины / И. В. Трофимова. — К. : Наук. думка, 1990. — 151 с. 7. Кондратьев К. Я. Атинометрия / К. Я. Кондратьев. — Л. : Гидрометеоиздат, 1975. — 584 с. 8. Романенко В. Н. Книга для начинающего исследователя-химика / В. Н. Романенко, А. Г. Орлов, Г. В. Никитина. — Л. : Химия, 1987. — 280 с. 9. Яковлев В. С. Хранение нефтепродуктов. Проблема защиты окружающей среды / В. С. Яковлев. — М. : Химия, 1987. — 150 с. 10. Бойченко С. В. Вибір засобу запобігання втратам палив від випаровування / С. В. Бойченко, Л. М. Черняк //Вісник НАУ. — 2004. — № 2. — С. 111–114. 11. Property-composition relation-shiops for diesel and kerosene fuels / D. J. Cookson, J. L. Latten, I. M. Swaft, B. E. Smith // Fuel. — 1985. — Vol. 64, April. — P. 509–519.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37865
ISSN: 2075-0781
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4750-11957-1-SM.pdfОсновна стаття397.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.