Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37404
Title: Дослідження стійкості модифікованого методі аналізу ієрархій до неузгодженостей матриці парних порівнянь в задачі вибору програмної архітектури
Authors: Харченко, Олександр Григорович
Боднарчук, Ігор Орестович
Галай, Ірина Володимирівна
Keywords: архітектура програмної системи
метод аналізу ієрархій
оптимізація
Issue Date: 10-Jun-2015
Publisher: Віддруковано в редакційно-видавничому центрі ХНУ. 29016
Abstract: В роботі досліджується стійкість розв'язків задачі проектування архітектури програмної системи з врахуванням показників якості, отриманих модифікованим методом аналізу ієрархій. Для цього для різних значень неузгодженостей матриці парних порівнянь порівнювались рішення задачі оптимізації, отримані класичним і модифікованим методом аналізу ієрархій. Досліджувалась чутливість рішень по вибору оптимальної архітектури до похибок визначення коефіцієнтів пріоритету критерії якості.
Description: У зв’язку з підвищенням складності програмних систем (ПС) зростають вимоги до'їх архітектури, в якій концептуально цілісно повинні бути об’єднані всі рішення по проектуванню системи. Складність вирішуваних системою задач робить неможливою розробку архітектури "з нуля", а використання існуючих рішень є неприйнятним у зв’язку із постійним підвищенням вимог до якості ПС та швидкими темпами удосконалення апаратно-програмних платформ. Суттєвим просуванням у вирішенні цих проблем стала розробка каталогу стандартних архітектурних патернів, з яких можна компонувати, архітектури ПС для широкого спектру предметних областей. Але оскільки для заданої предметної області ПС таких архітектурних рішень може бути розроблено декілька, то ставиться задача вибору оптимального, по множині критеріїв якості, рішення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37404
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings.pdf47.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.