Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37378
Title: Моделі оптимізації архітектури програмних систем
Other Titles: Optimization model the architecture of software systems
Authors: Харченко, Олександр
Боднарчук, Ігор
Keywords: оптимізація архітектурних програм
Issue Date: 28-Jun-2012
Publisher: Редакційно-видавничий відділ Чернігівського державного технологічного університету
Citation: Розробка програмного забезпечення на сьогоднішній час - це складний процес, до котрого залучається велика кількість різноманітних спеціалістів. Природнім чином, всі учасники розробки прогармних систем (ПС) орієнтовані на досягнення позитивного результату своєї роботи, тоб¬то на успішне завершення проекту. У зв’язку з цим впровадження котро- лю якості не тільки кінцевого продукту, але і на проміжних етапах його створення набуває важливого значення.
Abstract: Розробка програмного забезпечення на сьогоднішній час - це складний процес, до котрого залучається велика кількість різноманітних спеціалістів. Природнім чином, всі учасники розробки прогармних систем (ПС) орієнтовані на досягнення позитивного результату своєї роботи, тоб-то на успішне завершення проекту. У зв’язку з цим впровадження котро- лю якості не тільки кінцевого продукту, але і на проміжних етапах його створення набуває важливого значення. Адже неправильні рішення на ранніх етапах життєвого циклу програмного продукту ведуть до невдало-го завершення проекту, його відхилення. Таке, на жаль стається з великим відсотком усіх програмних проектів - за різними джерелами лише від 10 % до 28 % усіх проектів закінчуються успішно, біля ЗО % - 40 % потре¬бують додаткових затрат на їх завершення, а від 10 % до 18 % відхиляються взагалі. Такий стан речей зумовлений перш за ве неналеж¬ним контролем якості розроблюваного продукту.
Description: Викладене дає можливість зробити висновок, що застосування методів математичної формалізації та методів оптимізації дає можливість більш ефективно вирішувати задачі програмної інженерії, які стосуються роз-робки та верифікації вимог до ПС, а також при проектуванні архітектури. Застосування формальних методів є також основою автоматизації цих процесів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37378
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОДС 2012.pdfСьома міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем27.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.