Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37375
Title: Decision Support System of Software Architect
Other Titles: Система підтримки прийняття рішень архітектори програмного забезпечення
Authors: Харченко, Олександр
Боднарчук, Ігор
Галай, Ірина
Keywords: підтримки прийняття рішень
Issue Date: 14-Sep-2013
Publisher: Берлінський технологічний фонд TSB
Citation: Представлена система призначена для забезпечення архітектора даними, знаннями та методами, необхідними для прийняття рішень в процесі проектування програмних систем (ПС). Вона включає в себе дві підсистеми: перша-підсистема специфікації вимог і зв'язку з ПС, друга-підсистема проектування архітектури. Для уточнення вимог і комунікаційного формалізму основних протоколів використовуються метод і методика експертних попарних порівнянь. Вибір архітектурних рішень представлений у вигляді моделі багатокритеріальної ієрархічної оптимізації, в якій застосований модифікований аналітичний ієрархічний процес (AHP). Основні блоки системи реалізовані у вигляді формалізованих моделей або програмних блоків.
Abstract: Розробка модемних програмних продуктів вимагає від проектувальників обліку значного обсягу даних, знань, факторів для прийняття ефективних рішень. Програмні системи є високоінтелектуальними продуктами, що ускладнює процес формалізації їх проектування, а це, в свою чергу, не дозволяє розробляти і використовувати засоби автоматизації цих процесів. Таким чином, в даний час актуально застосування формальних методів математичного моделювання, оптимізації, теорії підтримки прийняття рішень для побудови моделей процесів проектування та створення на їх основі засобів автоматизації підтримки прийняття рішень.
Description: Застосування запропонованої системи для проектування програмного забезпечення дозволить за рахунок використання формалізованих моделей, репозиторію готових архітектурних схем, методів оптимізації підвищити якість програмних продуктів, скоротити час розробки і знизити витрати. Застосування методу формалізації вимог до якості дозволить зменшити кількість неправильних технічних умов приблизно на 30% [3]. Спосіб передачі вимог до якості дозволить обґрунтовано вибрати критерії якості архітектури, а алгоритм, створений на цій основі, дозволяє автоматизувати цю процедуру.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37375
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IDAACS_2013_VOL_1.pdfМатеріали 7-ї Міжнародної конференції IEEE 2013 року з інтелектуального збору даних та передових обчислювальних систем (IDAACS)12.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.