Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37231
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасного повітряного права»
Other Titles: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасного повітряного права»
Educational and methodical complex of educational discipline "Actual problems of modern air law"
Authors: Н. Жмур
Keywords: повітряне право
міжнародна цивільна авіація
Issue Date: 2017
Abstract: Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми сучасного повітряного права» є теоретичною основою сукупності знань, вмінь та навичок, що формують знання фахівця в сфері актуальних проблем сучасного повітряного права. Метою навчальної дисципліни є вивчення і розуміння окремих актуальних проблем сучасного національного та міжнародного повітряного права, зокрема, тлумачення і застосування Чиказької конвенції 1944 р. «Про міжнародну цивільну авіацію», боротьби з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації в сучасному повітряному праві, адміністративної, дисциплінарної, матеріальної відповідальності в сучасному повітряному праві, наближення національного законодавства в цій сфері до міжнародних стандартів і гармонізації з європейським правом. Завданням вивчення навчальної дисципліни є на базі отриманих студентами на попередніх курсах знань в галузі національного та міжнародного повітряного права: сформувати у студентів чітке та цілісне уявлення про стан розвитку сучасного національного та міжнародного повітряного права та шляхи його удосконалення; сфокусувати увагу студентів на окремих, найбільш актуальних проблемах сучасного повітряного права та шляхи їх вирішення; навчити студентів робити науковий аналіз норм повітряного права, а також правильно їх тлумачити та застосовувати до конкретних обставин; поглибити розуміння студентами доктрини та правозастосовної практики в галузі повітряного права; ознайомити студентів із сучасними науковими концепціями в сфері повітряного права.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасного повітряного права» розроблено на основі освітньої програми та робочого навчального плану № РМ-9-081/17 підготовки фахівців освітнього рівня ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» спеціалізацією «Правознавство» та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37231
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри господарського, повітряного та космічного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_АПСПП_С.docx1.82 MBMicrosoft Word XMLView/Open
03_АПСПП_РНП_З.docx1.82 MBMicrosoft Word XMLView/Open
05_ АПСПП_КТП.docx18.24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
06_АПСПП_КЛ.docx92.32 kBMicrosoft Word XMLView/Open
10_ АПСПП _МР_ПЗ.docx66.28 kBMicrosoft Word XMLView/Open
11_АПСПП_МР_СРС.docx53.24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
12_ АПСПП_Т.docx17.77 kBMicrosoft Word XMLView/Open
13_ АПСПП_ПСЗ.docx18 kBMicrosoft Word XMLView/Open
14_АПСПП_МКР_1.docx30.73 kBMicrosoft Word XMLView/Open
15_АПСПП_ККР.docx1.64 MBMicrosoft Word XMLView/Open
16_АПСПП_ЕБ.docx31.73 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Зміст електронного варіанту НМК.docx17.55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Титульний аркуш.docx161.54 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.