Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37229
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Особливості правового регулювання доставки вантажів окремими видами транспорту»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Особенности правового регулирования доставки грузов отдельными видами транспорта»
Educational and methodical complex of educational discipline "Features of legal regulation of cargo delivery by separate types of transport"
Authors: К. Рябова
Keywords: Доставка вантажів
транспорт
джерела транспортного права
Issue Date: 2017
Abstract: Навчальна дисципліна «Особливості правового регулювання доставки вантажів окремими видами транспорту» є теоретичною основою сукупності знань, вмінь та навичок, що формують знання фахівця в сфері правового регулювання доставки вантажів окремими видами транспорту. Метою вивчення навчальної дисципліни є системне освоєння джерел транспортного права що регулюють правовідносини із доставки вантажів окремими видами транспорту; оволодіння понятійним апаратом даної навчальної дисципліни; закріплення на якісно новому рівні здобутих знань; формування творчого правового мислення у студентів. Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування розуміння місця та зростаючої ролі доставки вантажів як господарської діяльності в транспортній галузі; вміння правильно тлумачити положення транспортних законів та підзаконних нормативно-правових актів в сфері доставки вантажів, а також застосовувати їх при укладенні та виконанні транспортних договорів про доставку вантажу; опанування правового механізму функціонування сфери доставки вантажів. Формування у студентів навичок пошуку джерел транспортного права в сфері доставки вантажів; навичок складання та оформлення документів, пов’язаних із застосуванням транспортного права в частині доставки вантажів, включаючи претензії і позовні заяви по договорам доставки вантажів залізничним, автомобільним, морським та ін. транспортом; здатності до творчого розвитку отриманих знань в т.ч. самостійно знаходити, аналізувати і систематизувати нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини з доставки вантажів, що будуть прийняті після завершення навчання.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Особливості правового регулювання доставки вантажів окремими видами транспорту» розроблено на основі освітньої програми та робочого навчального плану № РМ-9-081/17 підготовки фахівців освітнього рівня ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» спеціалізацією «Правознавство» та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37229
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри господарського, повітряного та космічного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.ОПРДОВД_РП.doc2.47 MBMicrosoft WordView/Open
05_ ОПРДОВД_КТП.docx18.02 kBMicrosoft Word XMLView/Open
06_ОПРДОВД_КЛ.doc1.53 MBMicrosoft WordView/Open
10_ОПРДОВД_МР_СРС.docx48.37 kBMicrosoft Word XMLView/Open
11_ ОПРДОВД _МР_ПЗ.doc224 kBMicrosoft WordView/Open
12_ОПРДОВД_Т.doc31 kBMicrosoft WordView/Open
13_ОПРДОВД_МКР_1.doc52.5 kBMicrosoft WordView/Open
15_ОПРДОВД_ККР.doc2.08 MBMicrosoft WordView/Open
ЗМІСТ НМК ОПРДОВД.docx33.84 kBMicrosoft Word XMLView/Open
титульний аркуш+.docx163.31 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.