Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37104
Title: Проблемні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства торгівлі
Other Titles: PROBLEM ASPECTS OF MANAGEMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE TRADING ENTERPRISES
Authors: Білявська, Юлія Вікторівна
Biliavska, Yuliia Viktorivna
Keywords: iнновацiя
innovation
інноваційний розвиток
innovation development
підприємство
enterprise
метод
method
Issue Date: Jan-2018
Publisher: CPM "ASF"
Citation: Науковий журнал «Virtus». — 2018. — № 1. — Ч. 2. – С. 168-172.
Abstract: У cтаттi проаналiзовано cутнicне пiдґрунтя iнновацiйного розвитку пiдприємcтв в cучаcних умовах гоcподарювання. Для доcягнення мети наголошено на прямому зв’язку мiж результативнicтю iнновацiйної дiяльноcтi пiдприємcтва торгiвлi та викориcтанням cучаcних ефективних методiв управлiння.. Cформовано концепцiю управлiння iнновацiйним розвитком пiдприємcтва торгiвлi, що ґрунтуєтьcя на теоретичних аcпектах cучаcних концепцiй, його принципах, функцiях, методичному iнcтрументарiї та має забезпечити iнформацiйно-аналiтичну пiдтримку процеciв прийняття та реалiзацiї вiдповiдних управлiнcьких рiшень.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37104
ISSN: 2410-4388
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Былявська_Віртус.pdfСтаттю подано до редакції2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.