Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36549
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"
Other Titles: Навчально-методический комплекс по дисциплине "Иностранный язык (по профессиональному направлению)"
Authors: Анпілогова, Тетяна Володимирівна
Issue Date: 2017
Publisher: Національный авіаційций університет
Citation: Метою викладання дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” є набуття студентами спеціальностей 051 Економіка та спеціалізаціями “Економічна кібернетика”, ”Міжнародна економіка”, "Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)", за спеціальністю 075 “Маркетинг” та спеціалізаціі “Маркетинг”, за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування та спеціалізаціі “Фінанси і кредит”, за спеціальністю 071 Облік і оподаткування та спеціалізаціі “Облік і аудит”, за спеціальністю 076 Підприємництво , торгівля та біржова діяльність та спеціалізаціі “Підприємницька діяльність в авіації” навичок спілкування іноземною мовою на професійному рівні, що необхідно при виконанні професійних обов’язків.
Abstract: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності. Вивчення іноземної мови передбачає володіння термінологічною та загальномовною лексикою, набуття навичок читання та усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у фонозапису, вести бесіду та робити повідомлення з фаху та з суспільно-політичної тематики в межах тем, зазначених програмою.
Description: Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 051 Економіка Спеціалізації : Економічна кібернетика Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 051 Економіка Спеціалізація Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 051 Економіка Спеціалізація Міжнародна економіка Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність 071 Облік і оподаткування Спеціалізація : Облік і аудит Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування Спеціалізація : Фінанси і кредит Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 075 Маркетинг Спеціалізація: Маркетинг Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Спеціалізація: Підприємницька діяльність в авіації Курс – 2,3 Семестр – 3,4,5,6
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36549
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.