Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36410
Title: Модель класифікатора об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави
Other Titles: МОДЕЛЬ КЛАССИФИКАТОРА ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВА
THE MODEL OF OBJECTS CLASSIFIER OF CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE OF THE STATE
Authors: Корченко, Олександр Григорович
Дрейс, Юрій Олександрович
Романенко, Ольга Олександрівна
Бичков, Володимир Вячеславович
Keywords: інформаційно-телекомунікаційна система
кібератака
критична інформаційна інфраструктура
класифікатор об’єктів
кортежна модель
негативні наслідки
Issue Date: 2018
Publisher: Науково-практичний журнал "Захист інформації"
Series/Report no.: Захист інформації, Том 20;№1
Abstract: Автоматизація процесів надання послуг в усіх сферах забезпечення життєдіяльності людини, суспільства і держави приз-вела до посилення вимог до захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (ІТС) потенційно небезпечних об’єктів критичної інфраструктури. Відповідно до існуючого нормативно-правового забезпечення, пов’язаного з об’єктами критичної інфраструктури, прослідковується неповнота щодо можливості їх коректної класифікації, також не сформований перелік ІТС таких об’єктів, відсутні критерії щодо оцінювання негативних наслідків від кібератак. Вирішення зазначених питань дозволить сформувати такий класифікатор об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, який дасть можливість створити умови для підвищення їх стійкості до кібератак. Відповідно до цього пропонується засіб класифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. В основу його побудови закладена кортежна модель, складовими якої є упорядковані ідентифікатори об’єктів критичної інфраструктури, що відображають: сектор критичної інформаційної інфраструктури держави; адміністративно-територіальну одиницю України; назву або ідентифікаційний номер юридичної особи; форму власності організації-власника/розпорядника ІТС; вид інформації, що обробляється в ІТС; реєстраційні номери документів, що засвідчують наявність атестованих/ліцензованих систем чи засобів захисту інформації; негативні наслідки кібератак на ІТС. За допомогою запропонованої моделі представлені приклади класифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави, а в подальшому вона дасть можливість сформувати перелік відповідних ІТС для забезпечення їх першочергового захисту від кібератак.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36410
ISSN: 2410-7840
Appears in Collections:Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій (БІТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12448-32469-1-PB.pdfМОДЕЛЬ КЛАСИФІКАТОРА ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ454.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.