Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36305
Title: Теорія і методика професійної підготовки майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього науково-технічного перекладу
Other Titles: Theory and methodology of future translators’ professional training to perform bilateral interpreting in scientific and technical domains.
Теория и методика профессиональной подготовки будущих переводчиков к осуществлению устного двустороннего научно-технического перевода
Authors: Сімкова, Ірина Олегівна
Keywords: майбутні перекладачі
модель педагогічної системи професійної підготовки перекладачів
професійна компетентність перекладача
професійна підготовка перекладачів
усний двосторонній переклад
усний науково-технічний переклад з аркуша
bilateral sight translation
future translators/interpreters
model of the professional training system of the translators/interpreters
professional training of translators
Issue Date: Sep-2018
Publisher: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Citation: Сімкова І.О. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього науково-технічного перекладу : дис. док. пед. наук : 13.00.04 / Сімкова І.О. – Київ, 2018. – 539 с.
Abstract: У дисертації здійснено дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього перекладу з аркуша (УДПА) у науково-технічній сфері. Розроблена, теоретично обґрунтована і експериментально перевірена система професійної підготовки майбутніх перекладачів. Обґрунтовано над- і субкомпетентності, як складові професійної компетентності перекладача. Досліджено вплив соціально-філософських, психолінгвістичних, психолого-педагогічних, лінгвістичних та методичних основ на професійну підготовку перекладачів. Створено модель педагогічної системи, яка складається з теоретико-цільового, методологічно-змістового та результативно-оцінного компонентів і об’єднує спеціальний курс для формування професійної компетентності перекладача в усному двосторонньому перекладі з аркуша в науково-технічній сфері, тренінги й вокршопи. Визначено педагогічні умови, що сприяють ефективній професійній підготовці майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього науково-технічного перекладу з аркуша. Ефективність педагогічної системи професійної підготовки метою якої є формування професійної компетентності перекладача в усному двосторонньому науково-технічному перекладі з аркуша перевірено в ході експериментального навчання. Сформульовано методичні рекомендації щодо організації педагогічної підготовки майбутніх перекладачів в УДПА в науково-технічній сфері.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36305
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.15Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.