Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36072
Title: Цінні видання кінця ХІХ – початку ХХ століття з фонду Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету. Ч.1. Авіація. Повітроплавання (1897-1940)
Authors: Шкурко, О. П.
Семенова, М. Ф.
Вахнован, В. Ю.
Keywords: бібліографічний покажчик
історія авіації
історія повітроплавання
цінні видання
Issue Date: 2018
Publisher: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Citation: Цінні видання кінця ХІХ – початку ХХ століття з фонду Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету. Ч.1. Авіація. Повітроплавання (1897-1940) : ре-тросп. бібліогр. покажч. / уклад.: О. П. Шкурко, М. Ф. Семе-нова, В. Ю. Вахнован ; наук. ред. О. П. Шкурко, ред. перекл. О. М. Акмалдінова ; НТБ НАУ. – Київ, 2018. – 152 с.
Abstract: До покажчика увійшли цінні видання з фонду Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету авіа-ційної тематики кінця ХІХ – початку ХХ ст., присвячені розвитку повітроплавання, становленню авіації України, Російської імперії, Європи та Сполучених штатів Америки. За допомогою цих видань можна простежити за розвитком авіа-ційної науки: аеродинаміки, літакобудування, опору авіаційних ма-теріалів, становленням технічної експлуатації, випробуванням авіа-ційної техніки та підготовкою фахівців. Видання Великої Британії, США, Німеччини, Російської імпе-рії, пізніше – Радянського Союзу, надають уявлення про започатку-вання навчальних дисциплін нової авіаційної галузі та методику роз-робки навчально-методичних видань. Покажчик містить цінні ви-дання теоретиків аеродинамічної науки – проф. М. Жуковського, інженера Г. Ейфеля. Особливо цікаві наукові збірки 30-х років Київ-ського авіаційного інституту (нині НАУ), які знайомлять з його пер-шими вченими та викладачами, їх науковими інтересами та станом і значущістю наукових досліджень. Покажчик розрахований на науковців, викладачів, студентів, іс-ториків науки та широке коло читачів, яких цікавить історія розвит-ку повітроплавання та авіації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36072
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НТБ НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
оригинал Цінні виданн 411ред2_2003.pdfстаття, подана у видавництво2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.