Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35989
Title: Метод побудови рандомізованих потокових шифросистем з нелінійним випадковим кодуванням
Authors: Гришаков, Сергій Володимирович
Keywords: безпека державних інформаційних ресурсів
Issue Date: 26-Aug-2018
Abstract: У дисертації розв’язано актуальну наукову задачу розробки методу побу-дови рандомізованих потокових шифросистем (РПШ) з нелінійним випадко-вим кодуванням для забезпечення безпеки державних інформаційних ресурсів. Вперше отримано аналітичні оцінки параметрів, що визначають стійкість РПШ Міхалевича-Імаї відносно атак на основі відомих шифрованих повідомлень, а також підібраних векторів ініціалізації. Вперше доведено, що клас РПШ Міхалевича-Імаї володіє суттєвою слабкістю, яка полягає в змен-шенні кількості інформації, що необхідна для відновлення за реальний час символів відкритого тексту. Вперше отримано аналітичні межі для швидкос-ті передачі інформації в РПШ Міхалевича-Імаї при заданих обмеженнях що-до ймовірності правильного прийому повідомлень законним користувачем та стійкості шифрування. Отримав подальший розвиток метод побудови РПШ, який, на відміну від раніше відомих, базується на застосуванні для випадко-вого кодування нелінійних відображень або безключових геш-функцій. Отримані нові наукові результати надають розробникові більше можливос-тей для побудови обчислювально стійких РПШ за рахунок розширення класу перетворень, що використовуються в конструкції рандомізатора. Головним практичним результатом роботи є можливість на практиці будувати обґрун-товано стійкі РПШ без внесення змін в алгоритми шифрування для забезпе-чення безпеки державних інформаційних ресурсів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35989
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Gryshakov.pdfАвтореферат828.12 kBAdobe PDFView/Open
diser_Gryshakov.pdfДисертація3.17 MBAdobe PDFView/Open
ВІДГУК КУЗНЕЦОВ.pdfВідгук опонента3.88 MBAdobe PDFView/Open
Відгук Кінзерявий.pdfВідгук опонента5.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.