Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35880
Title: Значення інноваційного підходу при управлінні ланцюгами поставок в сучасних умовах
Authors: Ремига, Юлія Сергіївна
Keywords: логістичний ланцюг
ланцюг постачання
управління ланцюгами поставок
інновації
логістична система
глобалізація
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "ПДТУ"
Series/Report no.: Випуск 15;
Abstract: Автором було проаналізовано сутність і значення інноваційного підходу при управлінні ланцюгом поставок. Встановлено, що поняття «інновації» має багато варіантів свого тлумачення, але всім притаманні спільні характерні риси. Сформульовано, що інновація є доцільною і корисною зміною в діяльності будь-якого підприємства, ця зміна повинна надає можливість отримати практичне застосування і корисний результат. Зазначено, що інновації в логістичній діяльності підприємств є найважливішим засобом реалізації цілей розвитку, результатом чого є підвищення ефективності його діяльності. Автором також було визначено, що управління ланцюгами поставок як ринково-орієнтована концепція дозволяє підвищити гнучкість та адаптивність інноваційної діяльності підприємства до змін умов зовнішнього середовища, а також забезпечує можливість реалізації інноваційного потенціалу підприємства оптимальним шляхом та узгодження зустрічно діючих цілей, які можуть виникати в діяльності підприємства. В результаті дослідження автором зроблено висновок, що інтеграція процесів логістичного та інноваційного управління передбачають здійснення відповідної ієрархічної інтеграції, охоплюючи повний спектр структурного змісту всередині підприємства та транзакцій між його ринковими партнерами. Це можливо зробити за рахунок поєднання управління інноваційною діяльністю та принципів управління ланцюгом постачання, що визначатиме стратегію інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах глобалізації ринків.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35880
Appears in Collections:Наукова робота кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Ремига_ДВНЗ ПДТУ.pdfФахова стаття719.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.