Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35680
Title: Диференціальні рівняння
Authors: Жук, Петро Федорович
Keywords: математичні моделі, диференціальні рівняння, лінійні рівняння першого порядку, метод Лагранжа, стійкість
Issue Date: 2-Sep-2013
Publisher: К.: НАУ
Citation: Диференціальні рівняння : практикум / уклад.: П. Ф. Жук. – К. : НАУ, 2013. – 56 с.
Series/Report no.: М 34;ББК В253.3 в 631я7
Abstract: Містить методичні рекомендації до практичних занять, що сприяють кращому засвоєнню студентами теоретичного курсу навчальної дисципліни «Диференціальні рівняння», формуванню в них відповідних вмінь і навичок використання математичних методів розв’язання типових диференціальних рівнянь та їх систем, застосування диференціальних рівнянь у галузі прикладної математики. Для кожного практичного заняття викладено посилання на теоретичні відомості, наведено методи і приклади розв’язання типових завдань, сформульовано перелік завдань для самостійного виконання. Для студентів спеціальності 6.040301 «Прикладна математика».
Description: Диференціальні рівняння : практикум / уклад.: П. Ф. Жук. – К. : НАУ, 2013. – 56 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35680
ISSN: УДК 533.6.519.6(076.5)
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри прикладної математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум ДР.pdf754.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.