Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35152
Title: Тестування комплексів інформаційних технологій проектування: Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Authors: Кірхар, Наталія Володимирівна
Keywords: тестування
Issue Date: 11-Sep-2017
Abstract: Курсове проектування по дисципліні «Тестування комплексів інформа-ційних технологій проектування» є заключним етапом вивчення теоретичних основ і забезпечує закріплення лекційного матеріалу шляхом більш глибокого вивчення основних розділів дисципліни. Теоретична частина курсової роботи повинна базуватися на лекційному матеріалі і може бути пов'язана з іншими дисциплінами навчального плану даного фаху, читаними раніше. Основна ціль курсової роботи - формування навичок самостійної творчої роботи і закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу, а також суміжних загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, розвиток технічного мислення студента. На цьому етапі студент закріплює теоретичні знання, поглиблюючи й узагальнюючи їх при розв’язуванні конкретних задач дослідження та проектування великих складних систем з використанням системного аналізу та системного підходу. В задачі курсової роботи з дисципліни «Тестування комплексів інфор-маційних технологій проектування» входить: розвиток у студентів навичок науково-дослідної і проектно-конструкторської роботи в області тестування програмних засобів дослідження автоматизованих систем управління із використанням сучасних інструментальних систем; придбання навичок самостійної роботи над науково-технічною і довідковою літературою за фахом, стандартами, різноманітного виду нормативною документацією й іншими посібниками; самостійний вибір найбільш доцільних і технічно досконалих рішень задач по курсу, який розглядається. Крім того, під час виконання курсової роботи студент повинен одержати навички, що будуть необхідні йому при дипломному проектуванні й у подальшій діяльності, як спеціаліста. Кафедрою може бути дозволене виконання окремих курсових робіт на інших кафедрах інституту або на головних підприємствах міста. При виконанні курсової роботи у студентів з'являється необхідність приймати обгрунтовані самостійні рішення з урахуванням призначення програми, технічних вимог до неї й умов експлуатації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35152
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_ТКІТП_МР_КР.docxМетодичні вказівки44.17 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.