Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35151
Title: Тестування комплексів інформаційних технологій проектування: Конспект лекцій
Authors: Кірхар, Наталія Володимирівна
Keywords: тестування
Issue Date: 11-Sep-2017
Abstract: Лекції охоплюють основні аспекти теоретичного та практичного використання засобів тестування комплексів інформаційних технологій проектування. Програмні продукти все частіше вбудовуються в різні складні системи реального часу. Робота над такими проектами вимагає від програмних інженерів і тестувальників, широкого погляду і освоєння загальних проблем проектування і вживання систем певного призначення і сфери використання. Програмному інженерові необхідно брати участь в розробці вимог для всієї системи, а також освоїти прикладну сферу застосування створюваного комплексу програм до початку тестування і обдумування функцій компонентів, їх характеристик і тестів, вимогам яких повинен буде відповідати програмний продукт. Основи інформаційних знань з тестування програмного забезпечення та тестування апаратних засобів закладає дисципліна «Тестування комплексів інформаційних технологій проектування», поява якої зумовлена виникненням індустрії інформатизації. Метою дисципліни "Тестування комплексів інформаційніх технологій проектування" є підготовка студентів до виконання робіт тестування апаратних та програмних складових комп'ютерних комплексів інформаційніх технологій проектування (ІТП) і впровадження засобів тестування повнофуцнкціональних технологій проектування. У лекціях розглянуто головні принципи тестування комплексів інформаційних технологій проектування. Тестування програмного забезпечення це процес виявлення помилок у програмному комплексі, апаратних засобів (пошук невідповідностей системи вимогам), що визначає коректність, повноту і якість розробленого програмного продукту.. У такому розумінні інформатика спрямована на розробку загальних методичних принципів побудови інформаційних моделей, систем. Тестування комплексів інформаційних технологій проектування як наука розробляє методологію створення інформаційного забезпечення процесів управління об’єктами на базі комп’ютерних інформаційних систем. Завданням лекційного курсу є: забезпечення підготовки фахівця в області тестування програмного забезпечення існуючих комп'ютерних комплексів ІТП; використання стандартних програм тестування комп'ютерних комплексів ІТП. Вивчення навчальної дисципліни повинно дозволяти фахівцю з інформаційних технологій проектування, базуючись на сучасних системах тестування комп'ютерних комплексів ІТП та міжнародних стандартах, організовувати роботи по реалізації стандартних процесів тестування ІТП та проектувати програми синтезу спеціалізованих наборів тестів. Мета лекційного курсу надати - необхідні знання, вміння із застосування та прикладних програмних пакетів, забезпечення підготовки фахівця в області тестування програмного забезпечення існуючих комп'ютерних комплексів ІТП; використання стандартних програм тестування комп'ютерних комплексів ІТП. Вивчення навчальної дисципліни повинно дозволяти фахівцю з інформаційних технологій проектування, базуючись на сучасних системах тестування комп'ютерних комплексів ІТП та міжнародних стандартах, організовувати роботи по реалізації стандартних процесів тестування ІТП та проектувати програми синтезу спеціалізованих наборів тестів. Лекційний курс «Тестування комплексів інформаційних технологій проектування», призначено для студентів cпеціальності 7/8.05010102 "Інформаційні технології проектування".
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35151
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_ТКІТП_КЛ.docКонспект лекцій634.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.