Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35010
Title: Проектування баз даних та експертних систем: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Authors: Кірхар, Наталія Володимирівна
Keywords: експертна система
Issue Date: 12-Feb-2018
Abstract: Виконання передбачає створення експертної системи, що використовує продукційні правила логічного виводу, логічною мовою Лісп. Користувач пос-лідовно відповідає "Так" або "Ні" на питання, після чого одержує відповідь ек-спертної системи. При неможливості ідентифікації видається відповідне пові-домлення. Всі дані й необхідні продукційні правила знаходяться у тексті програми. Це передбачає виконання наступних пунктів:  обрати предметну область для побудови експертної системи та узгоди-ти її з викладачем;  з'ясувати мету та задачі експертної системи (на які питання повинна ві-дповідати експертна система і що це практично дасть користувачеві);  записати перелік відомих фактів та розробити правила прийняття рі-шень експертної системи на природній мові (не менше 15 питань);  перевірити правила на протиріччя та внести необхідні корективи;  написати програму, що реалiзує розроблені правила, містить факти та процедури логічного виведення (або логічну структуру, що керує прийняттям рішень);  розробити інтерфейс користувача, що повинен містити засоби вибору питання (запиту) до експертної системи, засоби виведення питань експертної системи до користувача та введення відповідей користувача, засоби перевірки коректності відповідей, засоби виведення результатів роботи експертної систе-ми, засоби пояснення прийнятих рішень;  розробити тестові завдання до експертної системи, протестувати та ві-длагодити її;  проаналізувати отримані результати і зробити висновки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35010
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КонтрольнаПБДЕСзаоч.DOCКР ННІНО Проектування баз даних та експертних систем58.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.