Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34917
Title: Проектування систем і комплексів ІТП: Конспект лекцій
Authors: Кірхар, Наталія Володимирівна
Keywords: проектування систем
Issue Date: 12-Feb-2018
Abstract: Проектування інформаційних систем (ІС) представляє складний багатоступінчастий вид діяльності, без наукової організації якого немислиме створення і використання сучасних складних ІС, у тому числі в освіті, підприємництві, менеджменті і інших областях життєдіяльності суспільства. Разом з отриманням необхідних для цього теоретичних знань проектувальникові ІС вимагається набути стійких практичних навичок цього виду діяльності. Рішенню цієї задачі присвячена дисципліна спеціалізації "Проектування інформаційних систем". Теоретична частина курсу, присвячена методам, методикам і інструментарію проектування ІС, в основному включає наступні основні розділи: загальна характеристика процесу проектування інформаційних систем (ІС); етапи проектування ІС; структура інформаційно-логічної моделі ІС; розробка функціональної моделі; початкові дані для проектування ІС; розробка внутрішнього і призначеного для користувача інтерфейсу; розробка алгоритмів ІС; управління проектом ІС.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34917
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_ПСКІТП_КЛ.docКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Проектування систем і комплексів ІТП»1.14 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.