Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34139
Title: ВІРТУАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Authors: Попадюк, Сергій Станіславович
Keywords: віртуальна модель навчання, віртуальне освітнє середовище, інформаційні технології, телекомунікаційні технології, віртуальне освітнє середовище вузу, персональне освітнє середовище викладача, вебінар, система moodle.
виртуальная модель обучения, виртуальная образовательная среда, информационные технологии, телекоммуникационные технологии, виртуальная образовательная среда вуза, персональная образовательная среда преподавателя, вебинар, система moodle.
virtual learning model, virtual learning environment, information technologies, telecommunication technologies, virtual learning environment of the university, personal learning environment of the teacher, webinar, system moodle.
Issue Date: 2018
Publisher: 10. Скуратівська М. О., Попадюк С. С. Віртуальне освітнє середовище як інноваційна складова навчального процесу у вищій школі / М. О. Скуратівська, С. С. Попадюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Випуск LXXX. – Том 2. – Херсон : Херсонський державний університет, Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 256 С. – С. 251 – 255.
Abstract: У статті розглянуто основні характеристики віртуальної освітньої моделі. Авторами уточнено поняття «віртуальне освітнє середовище», «віртуальне освітнє середовище вузу».
В статье исследованы основные характеристики виртуальной образовательной модели. Авторами уточнены понятия «виртуальная образовательная среда», «виртуальная образовательная среда вуза».
This article investigates the main features of the virtual learning model. The authors clarify the concepts “virtual learning environment”, “virtual learning environment of the university”.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34139
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья ВОС.docx58.21 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.