Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33987
Title: Методи ідентифікації та оцінювання стану кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури авіаційної галузі
Authors: Сидоренко, Вікторія Миколаївна
Keywords: кібербезпека
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної науково-технічної задачі розроблення методів ідентифікації та оцінювання стану кібербезпеки (КБ) об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (КІІ) авіаційної галузі. У роботі проведено аналіз сучасних підходів до ідентифікації та оцінювання стану КБ об’єктів КІІ держави, що дозволив визначити їх недоліки і формалізувати завдання наукового дослідження щодо розробки і вдосконалення методів ідентифікації та оцінювання стану КБ об’єктів КІІ авіаційної галузі. Розроблено уніфіковану модель даних, яка дозволяє формалізувати процес формування переліку об’єктів КІІ держави та визначити їх зв’язність (співвідношення q-зв’язків множин кіберзагроз (КЗ) та критичних авіаційних інформаційних систем (КАІС)). Крім того, створено методику, яка дозволяє формувати перелік об’єктів КІІ певної галузі та на загальнодержавному рівні. Розроблено метод ідентифікації, який дає можливість визначити елементи галузі КІІ, їх взаємовплив та вплив на функціональні операції КАІС. Також, розроблено і впроваджено спеціальний програмний застосунок, який можна використовувати для ідентифікації елементів КІІ та визначення їх впливу на функціональні операції. Удосконалено метод визначення рівня важливості, який дозволяє оцінювати критичність об’єктів КІІ авіаційної галузі та ранжувати їх для адекватного застосування коригувальних заходів. Розроблено метод оцінювання рівня КБ, який дає можливість розрахувати кількісні параметри, які характеризують захищеність певної галузі чи КІІ держави в цілому. На основі запропонованої методики та розробленого спеціалізованого програмного застосунку проведено експериментальне дослідження і верифіковано отримані у роботі методи та модель. Результати дисертації впроваджені і використовуються у діяльності ТОВ «Акссонсофт», ДержНДІ Спецзв'язку, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, а також у навчальному процесі кафедри безпеки інформаційних технологій НАУ для підвищення ефективності підготовки фахівців з КБ.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33987
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Sydorenko.pdfАвтореферат885.85 kBAdobe PDFView/Open
diss_Sydorenko.pdfДисертація3.43 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_Казакова.pdfВідгук офіційного опонента38.47 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_Цуркан.pdfВідгук офіційного опонента1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.