Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33981
Title: Формування видатків бюджету на культуру в Україні
Other Titles: Формирование расходов бюджета на культуру в Украине
Authors: Осадча, Олена Анатоліївна
Осадчая, Елена Анатольевна
Keywords: фінансове забезпечення, сфера культури, система видатків бюджету.
финансовое обеспечение, сфера культуры, система расходов бюджета.
Issue Date: 20-Feb-2018
Publisher: Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2018.
Citation: О. Осадча, "Формування видатків бюджету на культуру а Україні", збірник наукових праць №1 (200), Формування ринкових відносин в Україні ISSN 2522-1620 Київ, 2018, C. 127-131.
Series/Report no.: KB 22545-12445ПР;
Abstract: У статті розглядається основні джерела фінансування культурного розвитку на державному та регіональному рівнях. Досліджується сучасний стан фінансового забезпечення державної політики України у сфері культури, основні джерела позабюджетного фінансування закладів культури. Визначені пріоритетні напрями вдосконалення фінансового забезпечення регіональної культурної політики України. Відокремлюється програмно-цільове фінансування як найефективніша форма фінансування сфери культури регіонів України.
В статье рассматриваются основные источники финансирования культурного развития на государственном и региональном уровнях. Исследуется современное состояние финансового обеспечения государственной политики Украины в сфере культуры, основные источники внебюджетного финансирования учреждений культуры. Определены приоритетные направления совершенствования финансового обеспечения региональной культурой политики Украины. Выделяется программно-целевое финансирование самой эффективной формы финансирования сферы культуры регионов Украины.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33981
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Формування видатків бюджету на культуру в Україні.pdfФормування видатків бюджету на культуру в Україні119.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.