Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33547
Title: Національні особливості калібрування
Authors: Єременко, В.С.
Мокійчук, В.М.
Рамазанова-Стьопкіна, О.А.
Редько, О.О.
Keywords: акредитація
калібрування
ISO 17025
оцінювання відповідності
невизначеність вимірювання під час калібрування
еталон
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Український метрологічний журнал;№ 4. - С. 12-18
Abstract: Розглядаються актуальні питання калібрування випробувального обладнання та вимірювальних приладів, що виникають під час лабораторної діяльності відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Наводяться джерела неточностей та різної інтерпретації поняття “калібрування” і звітності про її результати, обґрунтовано та запропоновано шляхи вирішення проблем, пов’язаних із практичним калібруванням. Показано приклади необґрунтованого застосування вимог щодо калібрування допоміжного обладнання лабораторій (термостатів, холодильників тощо). Показано принципову відмінність обчислення невизначеності вимірювання під час калібрування і невизначеності результату вимірювання засобом вимірювальної техніки (ЗВТ), який підлягає калібруванню. Наведені міркування щодо оптимального вибору співвідношення точнісних характеристик еталонів та ЗВТ, які підлягають калібруванню. Показано необхідність розроблення документів, які б роз’яснювали та усували наявні сьогодні розбіжності в інтерпретації поняття, процесу та оформлення результатів калібрування.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33547
ISSN: 2522-1345
Appears in Collections:Наукові статті кафедри інформаційно-вимірювальних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УМЖ 4 2017 Єременко та інші.pdfСтаття1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.