Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33258
Title: MODELLING OF DECISION MAKING OF UNMANNED AERIAL VEHICLE'S OPERATOR IN EMERGENCY SITUATIONS
Other Titles: Моделювання прийняття рішень оператором дистанційно пілотованого літального апарату в аварійних ситуаціях
Моделирование принятия решений оператором дистанционно пилотируемых летательных аппаратов в аварийных ситуациях
Authors: Харченко, Володимир Петрович
Kharchenko, Volodymyr
Shmelova, Tatyana
Znakovska, Yevgeniya
Bondarev, Dmitriy
Stratiy, Andriy
Шмельова, Т.Ф.
Знаковська, Є.А.
Бондарєв, Д.І.
Стратій, А.В.
Харченко, В.П.
Шмелева, Т.Ф.
Знаковська, Е.А.
Бондарев, Д.И.
Стратий, А.В.
Keywords: algorithm
decision making process
emergency situation
unmanned aircraft system
алгоритм
безпілотні авіаційні системи
надзвичайна ситуація
процес прийняття рішень.
алгоритм
беспилотные авиационные системы
аварийные ситуации
процесс принятия решений
Issue Date: Mar-2017
Publisher: Вісник Національного Авіаційного Університету
Series/Report no.: ;Т. 70
;№ 1
;С. 20-28
Abstract: Purpose: lack of recommendation action algorithm of UAV operator in emergency situations; decomposition of the process of decision making (DM) by UAV’s Operator in emergency situations; development of the structure of distributed decision support system (DDSS) for remotely piloted aircraft; development of a database of local decision support system (DSS) operators Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS); working-out of models DM by UAV’s Operator. Methods: Algoritm of actions of UAV operator by Wald criterion, Laplace criterion, Hurwitz criterion. Results: The program "UAV_AS" that gives to UAV operator recommendations on how to act in case of emergency. Discussion: The article deals with the problem of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) flights for decision of different tasks in emergency situation. Based on statistical data it was analyzing the types of emergencies for unmanned aircraft. Defined sequence of actions UAV operator and in case of emergencies.
Мета: Відсутність алгоритму рекомендацій дій оператора БПЛА в надзвичайних ситуаціях, розкладання процесу прийняття рішень оператором БПЛА в надзвичайних ситуаціях, розробка структури системи підтримки прийняття рішень для оператора БПЛА, розробка моделей прийняття рішень оператором БПЛА. Методи: Створення алгоритму прийняття рішень за допомогою критеріїв Вальда, Гурвіца, Ла Пласа. Результати: програма "UAV_AS", що дає рекомендації оператору БПЛА про те, як діяти в разі виникнення надзвичайної ситуації. Авторами розроблено алгоритм дій рекомендації оператора БПЛА в надзвичайних ситуаціях. Представлений процес прийняття рішень оператором БПЛА в надзвичайних ситуаціях у вигляді детермінованої моделі із застосуванням методів мережевого моделювання. Побудовано мережевий граф, за яким визначено критичний час на парирування надзвичайної ситуації у разі польоту БПЛА. Розроблено структуру розподіленої СППР для колективного управління пілотованих та безпілотних літальних апаратів оператором. Авторами розроблено бази даних для локальних СППР операторів управління БПЛА, Розроблено моделі прийняття рішень оператором БПЛА в умовах ризику та в умовах невизначеності у разі аварійної посадки БПЛА. Обговорення: У статті розглядаються проблеми польотів безпілотних літальних апаратів для вирішення різних завдань в надзвичайній ситуації, засноване на статистичних даних від аналізу типів надзвичайних ситуацій для безпілотних літальних апаратів. Визначається послідовність дій оператора БПЛА в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Цель: Отсутствие алгоритма рекомендаций действий оператора БПЛА в чрезвычайных ситуациях, разложение процесса принятия решений оператором БПЛА в чрезвычайных ситуациях, разработка структуры системы поддержки принятия решений для оператора БПЛА, разработка моделей принятия решений оператором БПЛА. Методы исследования: Создание алгоритма принятия решений с помощью критериев Вальда, Гурвица, Ла Пласа. Результаты: программа "UAV_AS", что дает рекомендации оператору БПЛА о том, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Авторами разработан алгоритм действий рекомендации оператора БПЛА в чрезвычайных ситуациях. Представлен процесс принятия решений оператором БПЛА в чрезвычайных ситуациях в виде детерминированной модели с применением методов сетевого моделирования. Построено сетевой граф, по которому определено критическое время на парирование чрезвычайной ситуации в случае полета БПЛА. Разработана структура распределенной СППР для коллективного управления пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов оператором. Авторами разработаны базы данных для локальных СППР операторов управления БПЛА, Разработаны модели принятия решений оператором БПЛА в условиях риска и в условиях неопределенности в случае аварийной посадки БПЛА. Обсуждение: В статье рассматриваются проблемы полетов беспилотных летательных аппаратов для решения различных задач в чрезвычайной ситуации, основанное на статистических данных от анализа типов чрезвычайных ситуаций для беспилотных летательных аппаратов. Определяется последовательность действий оператора БПЛА в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33258
Appears in Collections:Наукові роботи проректора з наукової роботи НАУ Харченка В.П.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharchenko_Shmelova.pdfстаття, подана у видавництво493.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.