Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33243
Title: MUNICIPAL AVIATION FUNCTIONING AS ONE OF FUTURE TYPES OF THE AVIATION ACTIVITIES
Other Titles: Функціонування муніципального авіаційного транспорту як один з майбутніх видів аваційної діяльності
Функционирование муниципального авиационного транспорта как один из будущих видов авиационной деятельности
Authors: Kharchenko, Volodymyr
Alexeiev, Oleg
Yurchik, Roman
Ali, Ismail
Харченко, Володимир Петрович
Алексєєв, В.М.
Юрчик, Р.
Алі, І.
Харченко, В.П.
Алексеев, В.Н.
Юрчик, Р.
Али, И.
Keywords: aviation
aviation technologies
air transport system
municipal aviation
авіація
авіаційні технології
авіаційно-транспортна інфраструктура
муніципальна авіація
авиация
авиационные технологии
авиацонно-транспортная инфраструктура
муниципальная авиация
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник Національного Авіаційного Університету
Series/Report no.: ;Т. 71
;№ 2
;С. 24-30
Abstract: In the article we represent the basic principles of municipal air transport within the metropolis. The main tasks of creating municipal transport are defined to further develop of aviation technologies for municipal economy and life support of the city and its air-transport system. In order to further development of aviation technology in the interests of the urban economy and life of the city, its air transportation system is necessary to decide three main objectives: development of aviation equipment and saturation of City Aviation park by light helicopters which will ensure solving of special tasks for the benefit of urban services, commercial transportation and air operations; development of urban aviation infrastructure, including heliports and helipads; the organization of safe use of the airspace over the city. The use of technology in aviation can be done while ensuring sanitary and environmental standards of environmental protection.
Представлені основні принципи муніципального повітряного транспорту в межах мегаполісу. Основні завдання створення муніципального транспорту визначені для подальшого розвитку авіаційних технологій для житлово-комунального господарства, життєзабезпечення міста та його повітряно-транспортної системи. З метою подальшого розвитку авіаційної техніки в інтересах міської економіки й життя міста, необхідно вирішити три основні завдання: розвиток авіаційної техніки і насиченості міста авіаційного парку легкими вертольотами, які забезпечать розв'язання спеціальних завдань в інтересах міських служб, комерційних транспортних і повітряних операцій; розвиток міської інфраструктури авіації, в тому числі вертодромів і вертолітних майданчиків; організація безпечного використання повітряного простору над містом. Використання технології в авіації може бути здійснене при забезпеченні санітарних та екологічних норм охорони навколишнього середовища.
Представлены основные принципы муниципального воздушного транспорта в пределах мегаполиса. Определены основные задачи создания муниципального транспорта для дальнейшего развития авиационных технологий для городского хозяйства и жизнеобеспечения города и системы воздушного транспорта. В целях дальнейшего развития авиационной техники в интересах городского хозяйства и жизни города ее авиатранспортная система необходима для решения трех основных задач: развития авиационной техники и насыщения городского авиационного парка легкими вертолетами, что обеспечит решение специальных задач в интересах городских служб, коммерческих перевозок и воздушных перевозок; Развитие инфраструктуры городской авиации, включая вертодромы и вертолетные площадки; Организация безопасного использования воздушного пространства над городом. Использование технологий в авиации может быть достигнуто при обеспечении санитарных и экологических стандартов охраны окружающей среды.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33243
Appears in Collections:Наукові роботи проректора з наукової роботи НАУ Харченка В.П.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Municipal aviation.pdfстаття, подана у видавництво159.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.