Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33036
Title: Формування духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку засобом факультативних дисциплін
Other Titles: Формирование духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста посредством факультативных дисциплин
Authors: Федорченко, Світлана Володимирівна
Федорченко, Светлана Владимировна
Fedorchenko, Svitlana
Keywords: Духовність, моральність, особистість, молодший школяр, сім’я, школа.
Issue Date: 5-Jun-2015
Publisher: Науковий журнал «Молодий вчений»: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»», м. Херсон, Україна
Citation: Федорченко С.В. Формування духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку засобом факультативних дисциплін /Федорченко С.В.//Науковий журнал «Молодий вчений».– 2015. – Вип. № 5 (20). – Ч. 3: Психологічні науки. – С. 95-98.
Series/Report no.: Психологічні науки;
Abstract: У статті розкривається зміст понять «духовність» і «мораль», виділяються компоненти духовно-морального виховання та їх подальший розвиток у шкільних закладах, виявляються типові особливості розуміння дітьми молодшого шкільного віку змісту моральних вчинків, а також пов’язаних з ними релігійних уявлень, під впливом наочної поведінки оточуючих.
Description: Постановка проблеми. Найцінніше творіння світу – це ЛЮДИНА. Вона створена ТВОРЦЕМ за своїм «подобієм», тобто має три складові: душу, духовність і тіло. За твердженням науковців з моральної психології, душа керує тілом і направляє його у всіх життєвих ситуаціях. Тіло без душі стає нерухомим і руйнується. Дух керує душею і складає з нею одне ціле. Тобто в людині все повинно бути гармонійним: і душа, і духовність, і тіло. Для гармонійного становлення особистості, вона повинна формувати в собі здорові моральні, духовні, громадянські, розумові, творчі, фізичні, емоційні, естетичні та ін. якості . Розвиток особистості триває все життя: коли вона пізнає світ і себе, як його частину; коли вступає в різноманітні відносини з людьми, які задовольняють її матеріальні і духовні потреби; під час розпізнавання питань добра і зла та її здатністю до творчості, сприйняття культури і т. ін. На жаль, в наш час державно-економічної кризи, коли матеріальні потреби передують духовно-моральним, в час новітніх інформаційних технологій, завдяки яким майже знищуються міжособистісні стосунки, а останні досягнення в науках знищують навколишнє середовище; коли відсутня повага до старшого покоління, бажання навчатися і бути освіченими; коли попередній досвід поколінь «не чує» сучасна молодь, дуже важливим постає питання духовно-морального стану (гідності) особистості та її виховання. Сьогодні таким духовно-моральним цінностям, як: благочестя, совість, краса, гідність, обов’язок, співчуття, честь, повага, добро, віра, любов, шанування, навчання, дружба протистоять: цинізм, суттєве погіршення моральних взаємин між людьми, брутальність, бездуховність, жорстокість, агресивність, невміння зрозуміти одне одного, відсутність поваги та справедливості. Автором буде розглядатися духовно-моральне виховання дітей молодшого шкільного віку, оскільки цей вік є сенситивним періодом для становлення моральної свідомості та самосвідомості індивіда, період коли «серця відкриті для чеснот». Основи моральної спрямованості в цьому віці визначають подальше життя людини.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33036
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Молодий вчений 2015.pdfФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН648.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.